Thi quốc gia sẽ bỏ cộng điểm ưu tiên với những đối tượng nào?

06/02/2018 07:00 Thùy Linh
(GDVN) - Huỷ kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông liên quan đến thí sinh tự do, về việc chấm thi, hình thức xử lý thí sinh khi vi phạm quy chế... so với Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 25/1/2017.

Cụ thể, tại khoản 2 Điều 12 về điều kiện dự thi sẽ bỏ đi nội dung:

“Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú xác nhận không vi phạm pháp luật”.

Sắp tới, bỏ cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi quốc gia đối với con của người được hưởng chính sách (Ảnh: Thùy Linh)

Về hồ sơ đăng ký dự thi đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cũng được sửa đổi, bổ sung như sau:

Người đã học hết chương trình trung học phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong năm tổ chức kỳ thi phải có “Học bạ trung học phổ thông hoặc học bạ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông  (bản sao hợp lệ)”, thay vì “Học bạ trung học phổ thông; học bạ hoặc Phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học đối với giáo dục thường xuyên (bản sao)” như trước đây.

Thi quốc gia 2018, những sửa đổi mới nhất

Ngoài ra, trong các gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ hai điểm a và điểm b khoản 1 Điều 36 (về điểm ưu tiên cho đối tượng thuộc diện được cộng 0,25 và 0,5) sửa đổi thì đối tượng “con của người được hưởng chính sách như bệnh binh” không còn được nhắc đến như quy chế cũ.

Về xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi, thay vì tước quyền vào học ở các trường ngay trong năm đó và tước quyền tham dự kỳ thi trong hai năm tiếp theo, dự thảo sửa đổi Khoản 6 Điều 49 quy định:

“Huỷ kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo quy định của pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi:

Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích; Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp; Để người khác thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức;

Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung cán bộ hoặc thí sinh khác; Sử dụng Giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp”.

Cũng theo dự thảo, các trường đại học, cao đẳng thành lập đoàn cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi tại các hội đồng thi ở các địa phương theo điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sẽ không phải tự chi trả kinh phí đi lại, ăn ở cho cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi.

Thay vào đó, kinh phí cho cán bộ, giảng viên các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng được Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động về địa phương tham gia tổ chức thi do địa phương chi trả theo quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến góp ý của dư luận về dự thảo này đến hết ngày 20/2/2018.

Thùy Linh