Thủ tướng: Lo cho dân là phải lo mọi thứ!

Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "Lo cho dân là phải lo mọi thứ, nhưng trước hết là phải lo về đời sống”.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết, đánh giá 6 năm thực hiện Nghị quyết số 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo, diễn ra sáng nay (8/5).

Thủ tướng đánh giá nhiệm vụ về giảm nghèo nhanh và bền vững là một trọng tâm công tác được Chính phủ thường xuyên quan tâm chỉ đạo.

“Chúng ta đặt ra mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, một trong những nội dung quyết định đó là đời sống của người dân. Muốn xã hội ổn định, đất nước phát triển thì tỷ lệ hộ nghèo phải giảm; phải bảo đảm được an sinh xã hội, phải bảo đảm được chỉ tiêu về giảm nghèo. Lo cho dân là phải lo mọi thứ, nhưng trước hết là phải lo về đời sống”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, Thủ tướng cho rằng thời gian tới, các thành viên Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững, lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của Bộ, ngành, địa phương mình đối với công tác giảm nghèo; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo nhanh và bền vững, trong đó tập trung giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo nhất, khó khăn nhất.

Thủ tướng chỉ rõ: “Vừa qua chúng ta đã làm tốt, song cần phải nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm đối với lĩnh vực này, công tác này, ý nghĩa của việc làm này. Các bộ, ngành theo chức năng, trách nhiệm của mình đều phải đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ này.

Trong kế hoạch, chương trình công tác, trong đề xuất chính sách, các đồng chí phải hết sức quan tâm đến nhiệm vụ giảm nghèo bền vững. Các địa phương cũng phải đưa mục tiêu giảm nghèo vào nghị quyết Đại hội đảng ở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; nêu hết sức cụ thể về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp”.

Thủ tướng yêu cầu sắp xếp lại các nông lâm trường cụ thể, không nói chung chung. ảnh: vgp.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, loại bỏ những chính sách trùng dẫm, kém hiệu quả. Bổ sung những chính sách cần thiết; trong đó có hoàn thiện, bổ sung chính sách hỗ trợ đồng bào ở các huyện nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi; hoàn thiện cơ chế chính sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các huyện khó khăn cũng như khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm.

Thủ tướng đặc biệt lưu ý bổ sung chính sách liên quan đến giao khoán, bảo vệ rừng, chính sách khuyến khích trồng rừng đi liền với việc sắp xếp lại các nông lâm trường theo Nghị quyết của Bộ Chính trị.

“Trong tháng tới, các đồng chí chỉ đạo rà soát, lên phương án sắp xếp lại các nông lâm trường theo từng cái cụ thể, không nói chung chung theo định hướng, nguyên tắc” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo.

Báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội được trình bày tại Hội nghị nêu rõ, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo đối với các huyện miền núi, đông đồng bào dân tộc, khó khăn nhất cả nước, được các cấp, các ngành và nhân dân đồng tình và đánh giá cao.

Mặc dù những năm qua kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn, song Quốc hội, Chính phủ luôn dành nguồn lực ưu tiên đầu tư cho các huyện nghèo, tập trung ưu tiên về nguồn lực, thực hiện nhiều cơ chế, chính sách đặc thù và toàn diện.

Các mục tiêu giảm nghèo nhanh, cải thiện đời sống của người dân, cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, thu hẹp dần khoảng các chênh lệch về mức sống so với các vùng khác, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội... đã cơ bản đạt được.

Trong quá trình 6 năm tổ chức thực hiện, nguồn lực phân bổ và huy động hỗ trợ các huyện nghèo theo Chương trình 30a (chưa kể kinh phí thực hiện các chính sách giảm nghèo chung như mua thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục, hỗ trợ nhà ở v.v…) là 20.189 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 17.051  tỷ đồng, ngân sách địa phương là 2.000  tỷ đồng, hỗ trợ của các doanh nghiệp là 3.138  tỷ đồng.

Chương trình 30a của Chính phủ đã phát huy được một số kết quả nhất định. ảnh: TTXVN.

Về kết quả thực hiện, đến cuối năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của 62 huyện nghèo đã giảm xuống còn 35% theo chuẩn nghèo cũ (bình quân giảm 5%/năm), đạt mục tiêu theo Nghị quyết đề ra, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức dưới 40%. Trong đó có 40/62 huyện đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2010 giảm xuống dưới 40%; còn 22 huyện thuộc 6 tỉnh tỷ lệ hộ nghèo trên 40% là: Yên Bái, Điện Biên, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam và Ninh Thuận.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2015 có 10% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, thì đến nay theo đánh giá sơ bộ đã có 8/64 huyện (chiếm tỷ lệ hơn 12%) có tỷ lệ hộ nghèo ngang bằng hoặc thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2014, tỷ lệ nghèo bình quân của 64 huyện nghèo còn cao gấp 5,5 lần so với tỷ lệ bình quân của cả nước; một số huyện có tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao trên 50%, cá biệt có huyện cao trên 60-70%;

Kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng tỷ lệ hộ cận nghèo lại tăng; số hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm hơn 90% tổng số hộ nghèo chung tại các huyện nghèo (do trên địa bàn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số); hệ thống cơ sở hạ tầng đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng nhu cầu của người dân và địa phương, cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động chuyển dịch chậm.

Ngọc Quang
Đang tải tin...