Thủ tướng phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

06/01/2015 07:02 Ngọc Quang
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, tại Quyết định số 2399/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Thành Long, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đồng thời, tại Quyết định số 2398/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hồ Văn Niên, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định số 2400/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng với đó, tại Quyết định số 2396/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Văn Hiên, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định số 2397/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Thành Kỳ, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để nghỉ hưu theo chế độ.

Ngọc Quang