Thủ tướng phê chuẩn ông Trần Quốc Văn làm Chủ tịch tỉnh Hưng Yên

12/12/2020 06:37 Nhật Minh
GDVN- Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn nhân sự Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cụ thể, tại Quyết định 2029/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Huyện ủy Văn Lâm.

Tại Quyết định 2027/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Văn Phóng, để nghỉ hưu theo quy định.

Ông Trần Quốc Văn. Ảnh: VTV.vn

Tại Quyết định 2026/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Bùi Thế Cử, để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định 2030/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Phan Thiên Định để nhận nhiệm vụ mới.

Nhật Minh