"Tôi sẵn sàng lắng nghe, có gì phê bình góp ý tôi xin sẵn sàng tiếp thu"

28/01/2016 12:52 Xuân Việt
(GDVN) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói như vậy với các phóng viên tại buổi họp báo ngay sau khi bế mạc Đại hội 12 của Đảng, sáng nay, 28/1.

Sáng 28/1, tại buổi họp báo sau khi bế mạc Đại hội XII của Đảng, trả lời câu hỏi của phóng viên về chất vấn trong Đảng sẽ được thúc đẩy ra sao trong nhiệm kỳ tới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc chất vấn trong Đảng mới được thực hiện gần đây.

Đây là nội dung quan trọng để phát huy mạnh mẽ hơn nữa dân chủ trong Đảng. Đây cũng là hình thức giám sát của các đồng chí Ban chấp hành Trung ương đối với lãnh đạo, để làm rõ thêm, xem trách nhiệm đến đâu. 

Hội nghị Trung ương nào cũng có chủ trương đưa chất vấn vào Hội nghị, tuy chưa được nhiều lắm vì thời gian có hạn.

Bản thân tôi cũng được chất vấn, tôi cũng đã trả lời trực tiếp ngay tại Hội nghị Trung ương. Chất vấn xong thì mới giải tỏa được tâm tư, giải đáp được một số thắc mắc và quan hệ anh em, đồng chí có khi lại tốt hơn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phúc Trọng tại buổi bế mạc Đại hội 12 của Đảng. Ảnh TTXVN

Sắp tới, những công việc còn đang tiến hành, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI đề ra còn nhiều việc phải làm, phải kiên trì, kiên quyết thực hiện, không phải làm một lần mà xong, còn nhiều việc đang phải tiếp tục làm như quy hoạch cán bộ cấp chiến lược cấp Trung ương, đào tạo, lựa chọn cán bộ, cố gắng đào tạo cán bộ trẻ để vào các cơ quan lãnh đạo.

Lần này vào Bộ Chính trị có nhiều người trẻ, 19 người được bầu chỉ có 7 người ở lại, còn phần đông là trẻ, như ông Võ Văn Thưởng, sinh năm 1970 vào Bộ Chính trị. Trong Bộ Chính trị còn có 3 người là nữ, chưa bao giờ có nhiều nữ như vậy vào Bộ Chính trị. Cán bộ dân tộc trong Ban Chấp hành Trung ương cũng có.

Như vậy việc Nghị quyết Trung ương 4 đã và đang làm, sắp tới tiếp tục làm, sắp tới có những việc phải làm tiếp, nhất là trong việc phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, giám sát quyền lực, bảo đảm để làm sao hạn chế được tham nhũng”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Phát huy vai trò của người đứng đầu nhưng phải phát huy dân chủ

Cũng tại buổi họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên: “Ông có nghĩ Việt Nam sẽ giàu mạnh hơn và dân chủ hơn?”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, cá nhân ông là một bộ phận của tập thể. Nguyên tắc lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đồng thời phải đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy dân chủ và vai trò của người đứng đầu.

Phải đề cao trách nhiệm của cá nhân, chứ không thể làm hay, làm tốt thì là kết quả của cá nhân mình, còn làm không hay, không tốt thì đổ tại tập thể. Phát huy vai trò của người đứng đầu nhưng phải phát huy dân chủ. Đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì đâu gọi là dân chủ?”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Mục tiêu của Đại hội Đảng cũng đã khẳng định là xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh, dân chủ, văn minh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Tất nhiên, dân chủ phải đi cùng với kỷ cương, kỷ cương trên cơ sở phát huy dân chủ. Tuyệt đối hóa một mặt là dẫn đến phiến diện và thất bại” - Tổng Bí thư khẳng định.

Chia sẻ thêm với các phóng viên khi cuộc họp báo khá ngắn và còn nhiều câu hỏi chưa được nêu ra, Tổng Bí thư nói: "Tôi rất muốn trao đổi thêm với các bạn cho vui vẻ thoải mái ấm cúng. Ngồi đây trao đổi thú vị quá nhưng còn nhiều việc khác, nên rất mong các nhà báo thông cảm chia sẻ. Họp báo như thế này coi như là trả lời chất vấn, tôi cũng học hỏi được nhiều từ các bạn nhưng vì thời gian có hạn, xin các bạn thứ lỗi."

Các phóng viên tại buổi họp báo chắc chắn ai cũng sẽ nhớ câu nói này của Tổng Bí thư: "Tôi sẵn sàng lắng nghe. Có gì phê bình góp ý tôi xin sẵn sàng tiếp thu".

Xuân Việt