Tai nạn xảy ra ở vùng bờ phía bắc Norfolk, nơi bố trí 3 căn cứ Không quân Hoa Kỳ.

Trên microblog trong trang Twitter của căn cứ Mỹ ở Lakenheath thông báo rằng vụ việc xảy ra trong thời gian chuyến bay huấn luyện.

Như lời kể của những người chứng kiến, ngay trước khi rơi, chiếc trực thăng bay rất thấp trên mặt đất.

Trực thăng Pave Hawk

Chiếc trực thăng bị rơi Pave Hawk là phiên bản cải tiến của loại "Black Hawk" và được sử dụng chủ yếu phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu hộ trong điều kiện chiến sự.

Theo Tiếng nói nước Nga