Trường Trần Quang Khải xảy ra việc tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán

07/07/2018 07:43 Phương Linh
(GDVN) - Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn, tại Trường Trần Quang Khải có tình trạng tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán.

Ngày 29/6/2018, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn đã ký kết luận 2208, về việc kết quả thanh tra đột xuất tại Trường trung học phổ thông Trần Quang Khải, quận 11.

Theo đó, ngoài việc xảy ra sai sót của Hiệu trưởng, việc chấp hành chế độ kế toán của nhà trường cũng được ghi nhận là có vấn đề.

Cụ thể, có nhiều chứng từ kế toán năm 2016, 2017 không hợp lệ, không hợp pháp, như chứng từ thu chỉ có chữ ký của kế toán mà không có danh sách học sinh đóng tiền, không xuất biên lai để đối chiếu.

Lập chứng từ kế toán không đầy đủ như là xuất phiếu thu chi không cùng với thời điểm thu chi của thủ quỹ, xuất phiếu thu chi có 2 liên không đúng với mẫu của Bộ Tài Chính, không giao liên 2 cho thủ quỹ nên không thể đối chiếu số liệu.

Trích kết luận 2208 do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hồng Sơn ký (ảnh: P.L)

Đặc biệt, kết luận thanh tra cũng ghi nhận có tình trạng tẩy xóa, sữa chữa chứng từ kế toán.

Lập các chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau, trong trường hợp phải lập các chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính, như là chứng từ gốc đính kèm với phiếu chi không khớp với nhau về số tiền.

Những bức xúc tại trường Trần Quang Khải

Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh, sai sót nhiều (dễ bị trùng) nhầm lẫn trong việc một nghiệp vụ chi 2 lần…

Các chứng từ kế toán chưa đầy đủ, thiếu sót hay sai sót số liệu, không có hồ sơ hợp lệ năm 2017 đều tăng hơn so với năm 2016.

Giáo viên của trường phản ánh có 15 nội dung chi trùng, với tổng số tiền hơn 201 triệu đồng, nhưng đối chiếu với các chứng từ được cung cấp, đoàn thanh tra nhận thấy có 14 nội dung không có chi trùng, chỉ có 1 nội dung chi không đúng quy định.

Về nghiệp vụ kế toán, tài chính, kế toán trường đã có các vi phạm: Không cập nhật chứng từ thu chi phát sinh, thủ quỹ và kế toán (từ tháng 6/2016 đến nay) có kết sổ thu chi tiền mặt, nhưng không đối chiếu số liệu tiền mặt thực tế.

Biên bản kiểm quỹ không liên tục, không so dò đối chiếu đúng theo quy định của Bộ Tài Chính, định kỳ không lập biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm hàng hóa, không xác định được nguyên nhân chênh lệch số liệu.

Kế toán không theo dõi thu chi từng nguồn thu, không theo dõi phần mềm kế toán, không đối chiếu số liệu với thủ quỹ, sử dụng tiền mặt tùy tiện tại đơn vị, tập hợp thiếu sót chứng từ dẫn đến sai sót, không khớp và không đúng.

Phương Linh