Vì sao chưa kỷ luật Hiệu trưởng trường Giang Ma lộng quyền?

12/09/2018 06:36 Lại Cường
(GDVN) - Khi phóng viên hỏi huyện, huyện bảo chờ xã, khi hỏi xã, xã bảo chờ huyện. Trong khi đó, mức kỷ luật tự nhận của bà Nguyên ở mức… như đùa

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh trong bài Sai phạm nối tiếp sai phạm, hiệu trường trường Giang Ma quá lộng quyền trong đó có nêu rõ những sai phạm liên tiếp của bác Nguyễn Thị Nguyên, hiệu trưởng nhà trường.

Cũng theo kết luận Số: 476 /KL-PGD&ĐT, ngày 8/6/2018, của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường phần Kiến nghị và Đề xuất đã yêu cầu Ủy ban nhân dân xã  Giang Ma tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục của nhà trường. Đặc biệt là công tác huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số.

Cũng trong bản Kiến nghị và Đề xuất có nêu: “Đối với Hiệu trưởng nhà trường: Tổ chức họp Kiểm điểm là rõ trách nhiệm của các cá nhân, đề xuất hình thức xử lý và báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước 9h ngày 12/6/2018”.

Tuy nhiên, từ ngày ra bản Kết luận về những sai phạm, bà Nguyễn Thị Nguyên, hiệu trưởng nhà trường vẫn “bình yên vô sự” khi hàng loạt các sai phạm được chỉ ra.

Trường Trung học cơ sở Giang Ma, huyện Tam Đường, Lai Châu.(Ảnh: LC)

Ngày 27/7/2018 Phòng Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn số: 564 /HD-PGD&ĐT Về việc Hướng dẫn tổ chức họp xét kiểm điểm đối với công chức, viên chức, người lao động, do thời gian nghỉ hè nên trường Giang Ma đã tiến hành họp xét kỷ luật theo văn bản này.

Theo mục số II của hướng dẫn về trình tự xem xét kỷ luật có nêu rõ: “Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức họp toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong trường.

Để các cá nhân có hành vi vi phạm tự kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật; đồng thời cử một viên chức làm thư ký cuộc họp để ghi biên bản (Trường hợp Hiệu trưởng có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật thì Phó Hiệu trưởng hoặc Chủ tịch công đoàn chủ trì cuộc họp).”

Hiệu trưởng trường Giang Ma dối cấp trên, ăn chặn tiền chính sách của học sinh

Tuy nhiên buổi kỷ luật được cho là thiếu khách quan khi dù rất nhiều sai phạm nhưng Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nguyên đề nghị mình không bị kỷ luật.

Còn hội hội đồng xét kỷ luật đưa ra mức yêu cầu… khiển trách. Đặc biệt những người làm giả chứng từ, rút ngân sách nhà nước nhưng không bị kỷ luật.

Ngược lại, người đứng ra tố cáo bị Cảnh cáo về mặt đảng và khiển trách về mặt chính quyền.

Chính kết luận thiếu tích khách quan như vậy đã khiến người đứng ra tố cáo bị tổn hại nghiêm trọng về mặt tinh thần, cũng như công tác chuyên môn.

Nói về việc xét kỷ luật như vậy, ông Vũ Xuân Thịnh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường cho rằng: “Đó là hình thức trường đưa lên, Phòng Giáo dục và Đào tạo chưa có ý kiến gì”.

Khi được hỏi từ ngày ra kết luận đến nay đã 3 tháng vì sao chưa có cuộc họp xét kỷ luật công chức từ phía chính quyền cũng như ý kiến tham mưu của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường, ông Thịnh cho rằng: “Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường hiện còn đang chờ cuộc họp của Ủy ban nhân dân xã Giang Ma.

Sau khi có văn bản từ Ủy ban nhân dân xã Giang Ma, Phòng Giáo dục và Đào tạo mới tiến hành các bước tiếp theo”.

Ông Thịnh cũng cho biết, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường chỉ đợi chứ không thúc giục Ủy ban nhân dân xã Giang Ma làm việc này.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giang Ma cho biết, hiện tại Ủy ban nhân dân xã Giang Ma đang chờ ý kiến của… huyện Tam Đường sau đó mới tiến hành họp kỷ luật.

Bà Nguyễn Thị Nguyên nằm trong danh sách công chức không hoàn thành nhiệm vụ. (ảnh: độc giả cung cấp)

Trong khi đó, danh sách các cá nhân hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ có bà Nguyễn Thị Nguyên.

Theo đó, trong năm học 2017 – 2018, việc xếp loại công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tam Đường, bà Nguyễn Thị Nguyên, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Giang Ma ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo điểm b, điều 13 của nghị định số 34/2011/NĐ-CP, quy định về hình thức kỷ luật cách chức áp dụng chức vụ lãnh đạo, quản lý có nêu rõ: “Không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng, để xảy ra hậu quả rất nghiêm trọng;”.

Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có hình thức xử lý kỷ luật nào đối với bà Nguyễn Thị Nguyên, Hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Giang Ma.

Liệu có hay không sự bao che cho sai phạm của Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nguyên là câu hỏi dư luận chờ câu trả lời của các cấp, các ngành của huyện Tam Đường.

Bên cạnh đó, việc kỷ luật cả mặt Đảng, Chính quyền của người đi tố cáo có đảm bảo khách quan trong quá trình đấu tranh chống tiêu cực hay không?

Lại Cường