Vì sao không công khai xếp loại của Hiệu trưởng, Hiệu phó trường Phong Điền?

16/01/2019 06:39 Phương Linh
(GDVN) - Trưởng phòng Giáo dục huyện Trần Văn Thời Trần Hùng Dũng nói, kết quả xếp loại Hiệu trưởng, Hiệu phó Trường Phong Điền không công khai, mà chỉ báo người đó.

Ngày 14/1/2019, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, ông Trần Hùng Dũng đã ký công văn số 75, trả lời các nội dung khiếu nại của bà Hà Tú Trinh, giáo viên của Trường trung học cơ sở Phong Điền.

Theo đó, bà Hà Tú Trinh khiếu nại việc Trường trung học cơ sở Phong Điền chưa tổ chức kiểm điểm với các thành viên tổ tham mưu cho lãnh đạo trường ra quyết định kỷ luật oan sai cho bà.

Đồng thời, nhà trường không tổ chức công khai kết quả kết quả đánh giá, xếp loại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Hiệu phó) của trường trong năm học 2017 – 2018.

Văn bản trả lời bà Trinh của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau (ảnh: P.L)

Thay mặt lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trần Văn Thời, ông Trần Hùng Dũng – Trưởng phòng cho biết, trong năm học vừa rồi, trường Phong Điền có 2 cá nhân nằm trong tổ tham mưu cho lãnh đạo trường ra quyết định kỷ luật oan sai cho bà Hà Tú Trinh.

Dù 2 cá nhân này đã đạt nhiều thành tích tốt trong giảng dạy, nhưng do bị vướng vào các thiếu sót này, nên thay vì được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nay đã bị hạ một bậc xuống còn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với việc công khai kết quả đánh giá, xếp loại của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Phong Điền, ông Trần Hùng Dũng trả lời:

Căn cứ vào các quy định của Nghị định 56/NĐ-CP của Chính phủ ký ngày 9/6/2015 (văn bản của ông Trần Hùng Dũng ký ghi là ngày 9/6/2019), kết quả đánh giá, xếp loại năm học 2017 – 2018 chỉ thông báo bằng văn bản tới Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng của Trường Phong Điền theo đúng quy định.

Theo quy định, thì các kết quả, đánh giá xếp loại này không công khai đến hội đồng sư phạm nhà trường, mà chỉ người được đánh giá xếp loại không đồng ý thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

Tuy nhiên, nói về việc này, nhiều Hiệu trưởng các trường học ở Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định rằng, chỉ trừ kết quả bỏ phiếu (tín nhiệm, không tín nhiệm) khi Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng hết nhiệm kỳ, chuẩn bị bầu lại, còn kết quả đánh giá, xếp loại năm học của hai vị trí lãnh đạo này phải công khai cho toàn thể trường biết.

Nếu không công khai như vậy, là thực hiện không đúng theo Quy chế dân chủ, công khai trong hoạt động nhà trường mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu.

Phương Linh