Vũ khí tên lửa của Trung đoàn 213, Sư đoàn 363

06/11/2011 17:51 Theo báo Tin tức
Là một trong những đơn vị chủ lực của Quân chủng Phòng không - Không quân, trong những năm qua Trung đoàn 213, Sư đoàn 363 luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngoài công tác huấn luyện giỏi, đơn vị còn làm tốt công tác dân vận được chính quyền nhân dân địa phương tin yêu, góp phần tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Người chiến sỹ phòng không – không quân ưu tú". (ảnh: Có lệnh là lên đường)
Thực hành chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu
Vệ sinh vũ khí, khí tài
Thực hành cơ chế phối hợp
Kiểm tra, bảo dưỡng tên lửa
Sẵn sàng rời bệ phóng
Kiểm tra hệ thống trắc thủ sẵn sàng chiến đấu
Sẵn sàng chờ lệnh
Kíp chiến đấu hiệp đồng tác chiến
Theo báo Tin tức