Tiểu sử Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

08/04/2021 15:19
Theo TTXVN
GDVN- Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Theo TTXVN