Tiểu sử Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh

08/04/2021 15:07
Theo TTXVN
GDVN- Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm đồng chí Hầu A Lềnh giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
Theo TTXVN