Tín dụng cho sinh viên - Còn giới hạn và có hạn

Tín dụng cho sinh viên - Còn giới hạn và có hạn
Sau gần 5 năm thực hiện chương trình tín dụng cho học sinh, sinh viên, đã có 2,3 triệu lượt học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn được vay tổng cộng trên 35.000 tỷ đồng vốn để trang trải chi phí học tập, sinh hoạt. Tuy nhiên, trong khi nhu cầu vay vốn của sinh viên rất lớn thì nguồn cho vay lại có hạn và giới hạn về đối tượng. Giải bài toán này như thế nào để hướng tới mục tiêu công bằng trong giáo dục?