Tỉnh Quảng Trị giảm hơn 100 trường học sau sắp xếp, sáp nhập

24/05/2022 06:30
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đến tháng 12/2021, tỉnh Quảng Trị có 368 đơn vị, giảm 108 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, trong đó huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng giảm nhiều nhất.

Ngày 20/05, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có văn bản báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp giáo dục theo Quyết định 1322/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, quá trình triển khai đề án, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã quán triệt các văn bản của Trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh để tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp giáo dục.

Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong diện sáp nhập xây dựng đề án sáp nhập trường.

Toàn tỉnh Quảng Trị giảm giảm 108 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Ảnh minh họa: Báo Giáo dục và Thời đại.

Toàn tỉnh Quảng Trị giảm giảm 108 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Ảnh minh họa: Báo Giáo dục và Thời đại.

Trước khi thực hiện đề án (năm 2018), tỉnh Quảng Trị có 476 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến tháng 12/2021, tỉnh này có 368 đơn vị, giảm 108 đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, tỉ lệ giảm 22,7%.

Huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng là hai địa phương có số trường giảm nhiều nhất, cụ thể huyện Triệu Phong giảm 24 trường và huyện Hải Lăng giảm 21 trường.

Bên cạnh đó, huyện Gio Linh giảm 18 trường, huyện Vĩnh Linh giảm 15 trường, huyện Cam Lộ giảm 10 trường, huyện Hướng Hóa giảm 5 trường, thành phố Đông Hà giảm 4 trường, thị xã Quảng Trị giảm 3 trường, huyện Đakrông giảm 3 trường,...

Khối trực thuộc trước sáp nhập có 37 đơn vị, đến tháng 12/2021 giảm 5 đơn vị, còn 32 đơn vị.

Về cơ cấu đội ngũ và số lượng trường, trước sáp nhập toàn tỉnh có 12.763 cán bộ, giáo viên, nhân viên theo định mức, sau sáp nhập có 13.876 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ cán bộ quản lý giảm 140 người so với trước khi sáp nhập...

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục giúp giảm được số lượng đầu mối đơn vị hành chính, cán bộ quản lý giáo dục, tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập, quy mô trường lớp lớn hơn.

Đồng thời có sự chủ động trong việc cân đối, điều tiết, bố trí đội ngũ, phân công lao động trong đơn vị. Những giáo viên dạy các môn năng khiếu như giáo viên Thể dục thể thao, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tiếng Anh, Tin học dạy cả hai cấp học thuận lợi trong việc thực hiện định mức tiết dạy quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hạn chế được tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Một số trường có quy mô trường lớp lớn, có ít điểm trường và các điểm trường gần nhau thuận lợi trong việc tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý, có điều kiện nâng cao chất lượng dạy và học; trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục có thể sử dụng chung về cơ sở vật chất, thuận lợi trong đầu tư xây dựng các hạng mục dùng chung trong nhà trường nên việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cũng như đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Việc sắp xếp tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời thực hiện giải pháp xóa phòng học tạm, xóa điểm lẻ không đủ quy mô trong ba năm qua đạt kết quả tích cực. Đến nay toàn tỉnh có 894 điểm trường, giảm 40 điểm trường so với trước khi sáp nhập trường.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, bất cập trong việc sắp xếp các cơ sở giáo dục.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã đề ra nhiều giải pháp: tuyên truyền, giải thích, vận động cán bộ, nhân dân hiểu rõ chủ trương của đề án; đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các đơn vị; sắp xếp, bố trí các điểm trường lẻ hợp lý, đảm bảo khoảng cách; xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên sau sáp nhập đảm bảo tính công khai, minh bạch, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất tại các điểm trường...

Qua đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện song song việc sáp nhập trường có thể thực hiện tách một số trường quy mô lớn, nhiều điểm trường khó khăn trong việc quản lý, tổ chức hoạt động, khi tách trường vẫn đảm bảo cơ cấu số lớp.

Ngoài ra, do tồn tại nhiều điểm trường sau sáp nhập nên đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh có chủ trương cho các điểm lẻ có giáo viên kiêm nhiệm và bố trí cán bộ quản lý tối thiểu cho trường có 2 cấp học; đảm bảo các chế độ chính sách...

Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đánh giá lại công tác sáp nhập trường và tiếp tục xây dựng kế hoạch trong giai đoạn mới phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Phạm Minh