Trung ương Đảng đang họp tại Hà Nội

02/10/2018 06:50
Nhật Minh (tổng hợp)
(GDVN) - Hôm nay (2/10), Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bắt đầu chương trình làm việc.

Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 2 - 6/10.

Trước đó, tại cuộc họp báo do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức, các nội dung xem xét tại Hội nghị lần này đã được thông tin.

Trung ương Đảng đang họp tại Hà Nội ảnh 1
Hội nghị Trung ương 8 sẽ đưa ra vấn đề trách nhiệm của các đồng chí có liên quan trong vụ AVG để Trung ương xem xét cho ý kiến, quyết định. Ảnh minh họa: VOV.vn

Theo đó, Hội nghị Trung ương 8 sẽ có các nội dung làm việc sau: 

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019.

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020

Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng.

Công tác nhân sự và một số nội dung quan trọng khác.

Được biết, chương trình nghị sự của Hội nghị Trung ương 8 sẽ đưa ra vấn đề trách nhiệm của các đồng chí có liên quan trong vụ AVG để Trung ương xem xét cho ý kiến, quyết định.

Liên quan tới việc giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước, tại cuộc họp báo, ông Lê Quang Vĩnh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước theo Hiến pháp vẫn được thực hiện liên tục, bình thường với việc Bộ Chính trị phân công đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, giữ Quyền Chủ tịch nước (theo thông báo ngày 23/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước).

Sự phân công này trên cơ sở quy định của Hiến pháp và các quy định của Đảng.

Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng cũng nhấn mạnh, việc Trung ương giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước để Quốc hội bầu là việc hết sức hệ trọng của quốc gia và của Đảng. Nên việc này cần thực hiện rất chu đáo, kỹ lưỡng theo đúng quy định của Đảng. 

Ban Chấp hành Trung ương sẽ xem xét quyết định giới thiệu nhân sự Chủ tịch nước phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị của các cấp có thẩm quyền theo quy định của Đảng.

Nhật Minh (tổng hợp)