Trường ĐHSP Kỹ thuật Vinh: Tổng thu gần 90 tỷ/năm nhưng thu từ NCKH chưa đến 1%

19/06/2024 06:38
Hồng Đại
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Thu từ nghiên cứu khoa học có năm chưa đến 1%, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cho rằng do thiếu phòng thí nghiệm công nghệ cao.

Theo thông tin trên website của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, nhà trường luôn khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo và hiệu quả trong công việc; luôn tôn trọng sự khác biệt trong giảng dạy và nghiên cứu, xây dựng và phát triển nhà trường.

Một trong những nội dung được nhà trường quan tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, theo số liệu trong báo cáo ba công khai năm học 2022-2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cho thấy, nhà trường đang gặp một số khó khăn trong việc thực hiện nội dung này.

Khó nâng cao chất lượng đội ngũ do trình độ ngoại ngữ của giảng viên hạn chế

Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân quy định trường đại học phải “Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên”. Tuy nhiên, ngày 21/5/2024, phóng viên truy cập vào đường link dẫn đến báo cáo ba công khai năm học 2022-2023 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh trên website thì không tìm thấy thông tin công khai về đội ngũ giảng viên của nhà trường.

Ảnh chụp màn hình ngày 21-5-2024.PNG
Báo cáo ba công khai năm học 2022-2023 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh không có biểu mẫu về đội ngũ giảng viên. Ảnh chụp màn hình ngày 21/5/2024 trên website của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 29/5/2024, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Cao Danh Chính - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh cho biết, nhà trường đều xây dựng báo cáo và đăng tải đầy đủ các thông tin công khai trên trang website, đồng thời gửi công văn báo cáo công khai đến Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Thông tin về đội ngũ giảng viên cũng nằm trong đề án tuyển sinh hàng năm nhưng do dung lượng đề án lớn nên trường đã đăng tải theo đường link dẫn đến file để thuận tiện cho việc tải về và theo dõi.

Ngày 6/6/2024, truy cập vào trang website của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, ở phần Thông tin công khai trong danh mục Đảm bảo chất lượng, nhà trường đã cập nhật bổ sung đường link "Công khai đội ngũ giảng viên năm học 2022-2023" mà trước đó không có.

Giảng viên.PNG
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã bổ sung biểu mẫu công khai về đội ngũ giảng viên trong báo cáo ba công khai năm học 2022-2023. (Ảnh chụp màn hình)

Theo biểu mẫu công khai về đội ngũ giảng viên năm học 2022-2023, tổng số giảng viên của nhà trường là 255 người. Trong đó, có 3 giảng viên chức danh phó giáo sư, 40 giảng viên trình độ tiến sĩ và 212 trình độ thạc sĩ; không có giảng viên chức danh giáo sư nào.

Budget Pie Chart.gif
Cơ cấu tỷ lệ giảng viên theo trình độ đào tạo năm học 2022-2023 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Về việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của nhà trường, thầy Chính cho biết, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh xác định nâng cao chất lượng giảng viên là vấn đề quan trọng, quyết định đến chất lượng đào tạo. Vì vậy, trong những năm qua, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao để phát triển đội ngũ giảng viên.

Cụ thể, nhà trường đã có nhiều chính sách ưu tiên, thu hút người giỏi, người có trình độ tiến sĩ, chức danh phó giáo sư, giáo sư về công tác tại trường; có chính sách khuyến khích và bắt buộc đội ngũ giảng viên phải học tập để nâng cao trình độ (đặc biệt là làm nghiên cứu sinh, phó giáo sư).

"Để đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ và chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên của trường còn những hạn chế. Nguồn lực của trường dành cho công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ còn nhiều khó khăn, trình độ ngoại ngữ của đội ngũ giảng viên hạn chế nên việc tham gia học tập, nâng cao trình độ gặp nhiều rào cản", thầy Chính chia sẻ.

Trước những khó khăn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, thầy Chính cho hay, nhà trường đang xây dựng đề án phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2024-2030, trong đó dự kiến sẽ thực hiện nhiều chính sách, cơ chế đột phá để phát triển nhanh đội ngũ giảng viên.

Thu từ nghiên cứu khoa học chưa đến 1%

Theo báo cáo ba công khai năm học 2022-2023, nguồn thu của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh chủ yếu đến từ học phí, thu từ các nguồn thu khác của trường (như từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; nguồn thu hợp pháp khác) chiếm tỷ trọng thấp.

Tài chính.png
Nguồn thu của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh theo báo cáo ba công khai năm học 2022-2023. Đơn vị: tỷ đồng. (Bảng: Hồng Đại)

Theo bảng số liệu trên, thu từ học phí là 64,099 tỷ đồng (chiếm 72,02% trên tổng thu).

Thu từ nguồn hợp pháp khác chiếm hơn 3,82% trên tổng thu.

Đáng nói, thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ chỉ chiếm 0,23% trên tổng thu.

Thầy Chính cho biết: "Những năm qua, mặc dù nhà trường đã thực hiện nhiều biện pháp để tăng nguồn thu nói chung và nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhưng nguồn thu từ các hoạt động này còn chiếm tỷ lệ thấp trong tổng thu. Việc tăng nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ và hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn cả về mặt khách quan và chủ quan".

Budget Pie Chart.gif

Cụ thể, về nguyên nhân khách quan, thứ nhất, những năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc phát triển các hoạt động dịch vụ đào tạo và dịch vụ sản xuất, kết hợp với các doanh nghiệp của nhà trường gặp nhiều khó khăn.

Thứ hai, một số hoạt động dịch vụ đào tạo của nhà trường bị giảm sút do khó khăn trong việc triển khai hoạt động giải ngân đầu tư công của các đơn vị đối tác trong đào tạo bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề.

Thứ ba, cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc đầu tư cho cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất của một số doanh nghiệp hợp tác với trường bị hạn chế. Vì vậy, nguồn thu từ hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu cải tiến công nghệ bị giảm sút.

Thứ tư, hệ thống văn bản quy định đối với công tác nghiên cứu khoa học trong trường đại học chưa thật sự khuyến khích được đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên tích cực tham gia nghiên cứu, đặc biệt là thực hiện các chương trình, dự án khoa học có giá trị thương mại để tạo nguồn thu.

Về nguyên nhân chủ quan, theo thầy Chính, đội ngũ cán bộ nghiên cứu của trường còn mỏng, phương tiện và thiết bị, đặc biệt là thiếu phòng nghiên cứu, thí nghiệm công nghệ cao.

"Hiện tại, trường đã xây dựng đề án sử dụng tài sản công nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều này ảnh hưởng đến việc tận dụng nguồn lực sẵn có để thực hiện hoạt động liên doanh liên kết trong dịch vụ đào tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ", thầy Chính chia sẻ.

Cũng theo thầy Chính, trong các nguồn thu, nhà trường đã có những giải pháp để tăng nguồn thu từ thu hợp pháp khác.

Trong đó, nhà trường xây dựng và thực hiện cơ chế tự chủ tài chính để tăng nguồn thu, phát huy sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị và cá nhân trong toàn trường.

Phát triển các dự án doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm khoa học có giá trị và thương mại hóa được sản phẩm khoa học và công nghệ.

Đồng thời, nhà trường cũng tận dụng các nguồn lực của trường để nghiên cứu tìm kiếm, khai thác và phát triển các hoạt động sự nghiệp nhằm gia tăng nguồn thu cho nhà trường thông qua các hoạt động hợp pháp như: tiếp cận các nguồn viện trợ, tài trợ trong và ngoài nước; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác để tạo nguồn thu từ sự đóng góp trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện cơ chế giá dịch vụ, tăng cường liên kết và đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các đối tác có cùng lĩnh vực hoạt động.

Hồng Đại