Trường trung học cơ sở Trung An có nhiều sai phạm về tài chính

28/11/2020 07:16
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kết luận 6851/KL-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cho thấy, Trường trung học cơ sở Trung An có nhiều sai phạm về tài chính

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Hữu Hoài Phú đã ký kết luận số 6851/KL-UBND, về kết quả công tác kiểm tra tài chính tại Trường trung học cơ sở Trung An, huyện Củ Chi.

Theo đó, xét báo cáo kết quả kiểm tra của tổ kiểm tra, ý kiến giải trình của nhà trường và thông báo của Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch huyện có ý kiến kết luận như sau:

Việc trích lập và sử dụng các quỹ: Cải cách tiền lương thì nhà trường không trích theo tỷ lệ đã được xây dựng trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

Trường thực hiện chi một số nội dung từ quỹ phúc lợi, nhưng không có xây dựng từ Quy chế chi tiêu nội bộ với tổng số tiền hơn 155 triệu đồng.

Trường trung học cơ sở Trung An có nhiều sai phạm về tài chính ảnh 1

Trường trung học cơ sở Trung An, huyện Củ Chi (Ảnh: website nhà trường)

Bản kết luận này đã đưa ra nhận xét, trường còn nhiều sai phạm, thiếu sót trong việc thực hiện chi, như: Trên phiếu thu, phiếu chi không có đầy đủ chữ ký của các chức danh theo mẫu quy định, không cung cấp được một số chứng từ kế toán tại thời điểm kiểm tra, chi thanh toán nhưng nội dung chi không xây dựng trong Quy chế chi tiêu nội bộ, không xây dựng định mức chi, tỷ lệ chi cho từng đối tượng được hưởng trong Quy chế chi tiêu nội bộ, nội dung chi không đúng với mục đích thu, chỉ một số nội dung chi không có hóa đơn tài chính, chứng từ chi không có đầy đủ chữ ký của người nhận tiền theo bảng kê đính kèm hồ sơ thanh toán.

Nguồn kinh phí ngân sách: Có 1 khoản chi thanh toán tiền hỗ trợ chi phí học tập cho 10 học sinh thuộc diện hộ nghèo năm 2018 với tổng số tiền 4,5 triệu đồng là chưa kịp thời cho học sinh được hỗ trợ. Trách nhiệm thiếu sót thuộc về Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuông, Kế toán và Thủ quỹ trường (ông Trần Quang Khải).

Nguồn kinh phí sự nghiệp: Có một số nội dung chi trường chi chưa đúng định mức được ghi nhận trong Quy chế chi tiêu nội bộ, nội dung chi không có xây dựng trong này, không có chứng từ chi tại thời điểm kiểm tra, chi không đúng mục đích thu, không đúng trình tự thủ tục đối với nguồn học phí (không thông qua Kho bạc).

Cụ thể là: Nguồn học phí thì trường không xây dựng định mức chi cụ thể cho từng đối tượng thực hiện công tác quản lý thu. Qua kiểm tra chứng từ chi, trường chi một số nội dung không có trong Quy chế chi tiêu nội bộ, với tổng số tiền hơn 89,4 triệu đồng.

Năm 2016, trường chi lương cho giáo viên thỉnh giảng môn Sinh là 60.000 đồng/tiết, nhưng Quy chế chi tiêu nội bộ lại xây dựng định mức chi là 50.000 đồng/tiết.

Chi công tác thu, công tác quản lý từ nguồn học phí từ tiền mặt mà không thông qua Kho bạc.

Chi thuê nhân viên vệ sinh, chăm sóc cây kiểng thường xuyên mà không ký hợp đồng lao động là sao không thực hiện đúng quy định của Luật Lao động.

Nguồn tổ chức học 2 buổi/ngày: Không xây dựng nội dung chi trong Quy chế chi tiêu nội bộ (năm 2015), không xây dựng định mức chi cụ thể cho từng đối tượng thực hiện công tác quản lý thu, trực tiếp thu để kiểm soát chi (năm 2018) là chưa thực hiện đúng quy định thông tư 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính, chi số tiền hơn 27,6 triệu đồng nhưng nội dung chi không có xây dựng trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

Nguồn tổ chức học Tin học: Trường không thực hiện trích cải cách tiền lương theo văn bản hướng dẫn thu của huyện. Không xây dựng định mức chi cụ thể (tỷ lệ %) cho từng đối tượng thực hiện công tác quản lý thu, định mức chi hỗ trợ giáo viên, học sinh tham gia các hội thi trong Quy chế chi tiêu nội bộ để kiểm soát chi là chưa thực hiện đúng quy định của thông tư 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường có chi một số nội dung, với tổng số tiền hơn 97,6 triệu đồng, nhưng nội dung chi không có xây dựng trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

Nguồn tổ chức học nghề trung học cơ sở: Trường không thực hiện trích cải cách tiền lương Không xây dựng định mức chi hỗ trợ cụ thể (tỷ lệ %) cho từng đối tượng thực hiện công tác quản lý điều hành, người trực tiếp thu và giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học sinh đảm bảo công tác thu có hiệu quả trong Quy chế chi tiêu nội bộ để kiểm soát chi, là chưa thực hiện đúng quy định của thông tư 71/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Năm 2016, sau khi xác định chênh lệch thu-chi, trường trích lập quỹ phúc lợi, nhưng trong Quy chế chi tiêu nội bộ không xây dựng nội dung trích lập quỹ là chưa thực hiện nghiêm quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

Nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu: Trường chi thanh toán tiền công tác quản lý thu, trực tiếp thu Bảo hiểm y tế học sinh với tổng số tiền hơn 23,3 triệu đồng, nhưng nội dung không có xây dựng trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

Nguồn phổ cập bơi: Trường không có báo cáo quyết toán nguồn thu với Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, hồ sơ thanh toán không có hóa đơn tài chính theo quy định đối với số tiền trường đã chi hơn 29,9 triệu đồng, mà chỉ có biên nhận do giáo viên trường ký.

Các sai phạm này thuộc về ông Nguyễn Văn Tuông – Hiệu trưởng trường, nguyên Kế toán và Kế toán của trường.

Nguồn nước uống: Trường không mua nước uống cho giáo viên, sử dụng nước uống của học sinh để phục vụ nước uống cho giáo viên, cán bộ và nhân viên trường.

Nguồn ấn chỉ, ấn phẩm, hồ sơ học sinh: Chi mua sổ gọi tên ghi điểm, sổ chủ nhiệm, sổ ghi đầu bài, sách thực hành các môn học, các khối lớp không đúng mục đích thu, với tổng số tiền hơn 5,1 triệu đồng.

Nguồn ấn chỉ đề thi, giấy thi: Trường chi tiền coi thi, nước uống Hội đồng coi thi, bồi dưỡng Hội đồng ra đề thi không đúng mục đích thu, với tổng số tiền hơn 92,1 triệu đồng.

Để xảy ra các sai phạm như đã nói ở trên, trách nhiệm cũng thuộc về ông Nguyễn Văn Tuông – Hiệu trưởng, nguyên Kế toán và Kế toán của trường.

Nguồn thu Căng tin, xe đạp: Trích nguồn cải cách tiền lương và trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp không đúng theo tỷ lệ đã xây dựng trong Quy chế chi tiêu nội bộ.

Trường đã 2 lần ký hợp đồng trực tiếp mà không tổ chức đấu thầu.

Nguồn lệ phí tốt nghiệp trung học cơ sở: Chi tiền hỗ trợ Hội đồng thông qua danh sách xét tốt nghiệp trung học cơ sở, hỗ trợ tiền nước và cơm trưa Hội đồng xét tốt nghiệp, hỗ trợ công tác làm hồ sơ xét tốt nghiệp, hỗ trợ công tác thu chi quản lý lệ phí xét tốt nghiệp trung học cơ sở không đúng mục đích của nội dung thu, với tổng số tiền hơn 25,7 triệu đồng.

Nguồn xã hội hóa: Việc Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành Nghị quyết vận động phụ huynh học sinh đóng góp kinh phí thực hiện các công trình xã hội hóa, như kết quả kiểm tra là không đúng theo quy định tại khoản 4, điều 10 của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Toàn bộ số tiền Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động phải được thu hồi, hoàn trả lại cho phụ huynh học sinh của trường. Thực tế, số tiền thu vận động thực hiện từng công trình xã hội hóa theo từng năm học đã được Ban đại diện cha mẹ học sinh mua sắm, trang bị máy móc và thiết bị cho trường, từng khối học, lớp học nên tổ kiểm tra kiến nghị Chủ tịch huyện xem xét không thu hồi, hoàn trả lại cho phụ huynh học sinh đối với các khoản chi đã thực tế mua sắm.

Riêng số tiền còn tồn sau khi mua sắm là hơn 29,5 triệu đồng tổ kiểm tra kiến nghị để lại cho quỹ cha mẹ học sinh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chi. Ban đại diện cha mẹ học sinh không phải thu vận động quỹ để thực hiện trong những năm tiếp theo.

Trường trung học cơ sở Trung An có nhiều sai phạm về tài chính ảnh 2

Trích kết luận 6851 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ký ban hành (Ảnh: P.L)

Nguồn quỹ tự có: Trường tự ý chuyển số tiền 22,5 triệu đồng (thu tiền điện, tiền rác) từ một phần nguồn thu Căng tin, xe đạp sang quỹ tự có, với mục đích chi theo chỉ đạo của hiệu trưởng là thực hiện chưa đúng quy định về thu, chi nguồn dịch vụ.

Trong niên độ kiểm tra, trường đã chi tiền đổ rác với định mức 400.000 đồng/tháng, với tổng số tiền 11,6 triệu đồng, số tiền còn lại là 10,9 triệu đồng trên tổng số 22,5 triệu đồng thì trường đã dùng chi vào các hoạt động của trường như chi viếng đám tang, tiếp khách, kiểm tra chéo hồ sơ thư viện – thiết bị - học vụ, kinh phí tham gia Nghi thức Đội và Khoa học Đời sống năm học 2013 – 2014.

Tổ kiểm tra kiến nghị thu hồi số tiền 10,9 triệu đồng hoàn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, còn số tiền 11,6 triệu đồng không cần phải thu hồi do đã thực chi, nếu không chi từ nguồn quỹ tự có thì trường cũng vẫn phải chi từ nguồn khác.

Để xảy ra các sai phạm này, trách nhiệm vẫn thuộc Hiệu trưởng, nguyên Kế toán và Kế toán trường.

Trường trung học cơ sở Trung An có nhiều sai phạm về tài chính ảnh 3

Trích kết luận 6851 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi ban hành (ảnh: P.L)

Việc chấp hành các quy định về tài chính, kế toán, cụ thể là các chứng từ, sổ sách, quyết toán…tại trường cũng có nhiều sai sót.

Việc trích lập, sử dụng các quỹ tại trường cũng vẫn có nhiều sai phạm.

Trường trung học cơ sở Trung An có nhiều sai phạm về tài chính ảnh 4

Trích kết luận 6851 của Chủ tịch huyện Củ Chi ký ban hành (ảnh: P.L)

Tổ kiểm tra kiến nghị: Thu hồi hoàn quỹ đơn vị với tổng số tiền hơn 516,9 triệu đồng do chi không đúng quy định, cụ thể là hơn 393,8 triệu đồng chi nhưng không có nội dung chi được xây dựng trong Quy chế chi tiêu nội bộ, hơn 123 triệu đồng chi không đúng mục đích của nội dung thu từ học sinh.

Chủ tịch huyện giao Trưởng phòng Nội vụ tham mưu, đề xuất Thường trực Ủy ban nhân dân huyện xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, công chức, viên chức có sai phạm theo kết luận kiểm tra này.

Việt Dũng