Từ 1/1/2020, thí điểm công cụ hệ thống phần mềm xử lý, thu hồi thuốc vi phạm

20/11/2019 00:00
Nhật Minh
(GDVN) - Hệ thống phần mềm xử lý, thu hồi thuốc vi phạm sẽ đảm bảo tính thống nhất trong việc tiếp nhận thông tin về thuốc vi phạm.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản thông báo tới các Sở Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai thí điểm công cụ hệ thống phần mềm xử lý, thu hồi thuốc vi phạm trực tuyến.

Hệ thống dịch vụ công Cục Quản lý Dược.
Hệ thống dịch vụ công Cục Quản lý Dược.

Với mục đích tăng cường quản lý chất lượng thuốc, cải cách thủ tục hành chính trong công tác xử lý, thu hồi thuốc vi phạm theo quy định, Cục Quản lý Dược đang xây dựng và tiến hành triển khai thí điểm công cụ hệ thống phần mềm, thủ tục thu hồi, xử lý thuốc vi phạm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Cục (http://daotao.dav.gov.vn/).

Hệ thống phần mềm xử lý, thu hồi thuốc vi phạm sẽ đảm bảo tính thống nhất trong việc tiếp nhận thông tin về thuốc vi phạm từ các Sở Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống trung tâm kiểm nghiệm. Từ đó, tiến tới cắt giảm báo cáo giấy theo quy định hiện hành.

Hiện, Cục Quản lý Dược đã gửi hướng dẫn sử dụng công cụ hệ thống phần mềm xử lý, thu hồi thuốc vi phạm đến các Sở Y tế, doanh nghiệp để thực hiện việc nhập dữ liệu về thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên địa bàn.

Cục Quản lý Dược đề nghị các Sở Y tế, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện thí điểm phần mềm từ ngày 1/1/2020.

Nhật Minh