Học giả TQ đòi đổi đánh cá lấy chủ quyền với Philippines ở Biển Đông?!

Học giả TQ đòi đổi đánh cá lấy chủ quyền với Philippines ở Biển Đông?!
(GDVN) - Thẩm Đinh Lập mặc cả trắng trợn với nước chủ nhà về Biển Đông rằng: "Tôi (Trung Quốc) sẵn sàng cắt chủ quyền của tôi, những đảo các bạn đang giữ là của chúng tôi và chúng tôi vẫn muốn đánh cá ở đó. Các bạn đồng ý cho chúng tôi đánh cá, chúng tôi sẽ cho phép các bạn giữ những gì các bạn đang giữ". Một sự mặc cả trắng trợn, hoang đường và trịch thượng.

Ts Trần Công Trục: TQ chỉ muốn hợp tác chung, né tránh phân giới

Ts Trần Công Trục: TQ chỉ muốn hợp tác chung, né tránh phân giới
(GDVN) - Trung Quốc từ xưa đến nay vẫn cứ chủ trương “chủ quyền thuộc Trung Quốc, gác tranh chấp cùng khai thác” và yêu sách chủ quyền 85% diện tích Biển Đông. Quan điểm muốn thỏa thuận hợp tác khai thác chung trước khi phân giới chính là cách Trung Quốc thực hiện ý đồ ấy.

Ngoại trưởng Ấn Độ: Đối phó với Trung Quốc phải kiên nhẫn

Ngoại trưởng Ấn Độ: Đối phó với Trung Quốc phải kiên nhẫn
(GDVN) - "Khi bạn đối phó với Trung Quốc, bạn phải kiên nhẫn", Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết. "Điều quan trọng là bởi vì họ là một nền văn minh cũ. Chúng tôi cũng là một nền văn minh cũ. Chúng tôi đã học được cách làm việc với sự kiên nhẫn và một tốc độ chấp nhận được cho cả hai."

Ts Trần Công Trục: Không có chuyện Việt Nam "đi đêm" với Trung Quốc

Ts Trần Công Trục: Không có chuyện Việt Nam "đi đêm" với Trung Quốc
(GDVN) - Để tránh những xung đột, căng thẳng khó khăn ở tình thế rất phức tạp, chúng ta đã từng chủ động kéo đối phương ngồi vào bàn đàm phán, còn hơn là để tình hình phức tạp thêm, gây ra những mâu thuẫn mới, dẫn đến nguy cơ xung đột vượt tầm kiểm soát. Tôi cho rằng cách đi của Việt Nam trong tuyên bố chung này là hoàn toàn cần thiết, có tính toán kỹ lưỡng, mặc dù mỗi bên có cách hiểu thỏa thuận chung nhất một cách khác nhau, nhưng ít nhất đó là cơ sở để 2 bên ngồi lại với nhau.