Đừng đùa với tiền của dân!

Đừng đùa với tiền của dân!
(GDVN) - Một đồng cũng là mồ hôi, nước mắt của dân, vậy nên Bộ GD & ĐT càng phải thận trọng với đề án đổi mới sách giáo khoa.