Từ tháng 4, học sinh được nộp đơn đăng ký dự tuyển lớp 10 trường ngoài công lập

22/02/2021 13:49
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đối với các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông ngoài công lập thì áp dụng phương thức “xét tuyển” để tuyển sinh.

Trong kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022 của thành phố Hà Nội có nêu rõ công tác tuyển sinh đối với trường công lập tự chủ tài chính và trường ngoài công lập, chương trình giáo dục thường xuyên.

Đối với các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông ngoài công lập thì áp dụng phương thức “xét tuyển” để tuyển sinh.

Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh năm học 2021-2022 căn cứ vào Điểm xét tuyển của thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022; kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó và các quy định khác của quy chế tuyển sinh.

Các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông ngoài công lập được tuyển sinh vào lớp 10 là những học sinh cư trú tại Hà Nội (có xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường, xã, thị trấn) không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Dự kiến thời gian tuyển sinh: Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trường trung học phổ thông từ ngày 20/4/2021 đến ngày 16/6/2021.

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trường trung học phổ thông từ ngày 17/6/2021 đến ngày 12/7/2021.

Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thì thực hiện tuyển sinh theo phương thức “xét tuyển” dựa trên kết quả rèn luyện, học tập của học sinh ở cấp trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên được tuyển học sinh vào lớp 10 không phân biệt khu vực tuyển sinh.


Chi tiết thi tuyển sinh lớp 10 vào 4 trường chuyên trực thuộc Sở Giáo dục Hà Nội

Dự kiến thời gian tuyển sinh: Học sinh nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên từ ngày 20/4/2021 đến ngày 16/6/2021.

Học sinh trúng tuyển nộp hồ sơ nhập học tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên từ ngày 17/6/2021 đến ngày 12/7/2021.

Được biết, năm học 2020-2021, dự kiến toàn thành phố Hà Nội có khoảng 110.759 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (tăng 6.220 học sinh so với năm học 2019-2020).

Tuyển vào trường trung học phổ thông: khoảng 90.730 học sinh. Trong đó các trường công lập tuyển 68.670 học sinh, các trường ngoài công lập và công lập tự chủ tài chính tuyển khoảng 24.370 học sinh.

Tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên khoảng 8.860 học sinh.

Tuyển vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khoảng 8.860 học sinh.

Thùy Linh