Tuyển trái quy định 40 người, ông Đinh Quý Nhân bị kỷ luật khiển trách

04/04/2018 06:25
Thủy Phan
(GDVN) - Tiếp nhận và ký hợp đồng tuyển dụng hàng loạt trường hợp trái quy định Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình bị kỷ luật khiển trách.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Quý Nhân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình bằng hình thức khiển trách vì những khuyết điểm, vi phạm thời kỳ giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2011- 2015.

Theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, trong giai đoạn từ năm 2011- 2015, khi còn giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa, ông Đinh Quý Nhân đã ký hợp đồng đối với 40 trường hợp trái quy định.

Tuyển trái quy định 40 người, ông Đinh Quý Nhân bị kỷ luật khiển trách ảnh 1
Ông Đinh Quý Nhân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. (Ảnh: P.H)

Trong đó, có 13 trường hợp vào làm việc tại các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa.

Việc làm này của ông Nhân đã không thực hiện đúng Công văn số 2224/UBND, ngày 23/9/2009 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Quảng Bình về việc yêu cầu chấm dứt việc hợp đồng lao động ở các chức danh chuyên môn trái quy định trong các cơ quan quản lý Nhà nước.

27 trường hợp còn lại, ông Đinh Quý Nhân đã tiếp nhận, tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp mà không giao cho các đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng lao động là trái với quy định được quy định tại Khoản 2, Điều 3 và 15 của Bộ Luật Lao động.

Ông Nhân còn tiếp nhận 2 trường hợp vào viên chức nhưng không thực hiện quy trình, thủ tục tuyển dụng viên chức theo quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Tuyển trái quy định 40 người, ông Đinh Quý Nhân bị kỷ luật khiển trách ảnh 2Đề nghị kỷ luật ông Đinh Quý Nhân vì tuyển trái quy định 40 người

Không chỉ đạo ký hợp đồng làm việc đối với các trường hợp sau khi được tiếp nhận viên chức theo quy định tại Điều 15, Thông tư số 15/2012/TT-BNV, ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

Thiếu kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện tham mưu xây dựng kế hoạch để chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP, ngày 27/10/2007, Nghị định 150/2013/NĐ-CP, ngày 1/11/2013 của Chính phủ và Công văn 114/UBND-NC, ngày 6/2/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Quyết định giao bổ sung 1 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác để ký hợp đồng lao động, bố trí làm nhân viên y tế học đường tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện không đúng quy định tại Khoản 2, Mục II, Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT, ngày 31/10/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp giáo dục ở các trường chuyên biệt công lập.

Quyết định giao bổ sung 3 biên chế tự đảm bảo cho Ban Quản lý các công trình công cộng huyện vượt chỉ tiêu biên chế được Sở Nội vụ giao, là thực hiện không đúng thẩm quyền quy định tại Khoản 5, Điều 14, Quy định phân cấp quản lý biên chế của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND, ngày 7/3/2007.

Với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Đinh Quý Nhân bằng hình thức khiển trách, vì những khuyết điểm, vi phạm thời kỳ giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2011-2015.

Thủy Phan