Bài ca tiền ở trường học

28/08/2016 06:57 Nguyễn Cao
(GDVN) - Và cứ thế, lớp này như lớp khác, buổi họp đầu năm tốt đẹp đến vô cùng...

LTS: Thầy giáo Nguyễn Cao có bài thơ châm biếm viết về các khoản thu chi đầu năm mà càng ngẫm càng thấy đúng vô cùng trong hoàn cảnh hiện nay. 

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả!

CÁC KHOẢN TIỀN CỨ ĐẾN HẸN LẠI LÊN

(Thơ châm)

Đầu năm học, lại rộn ràng các báo…
Kê khai lên bao khoản phải đóng tiền
Phụ huynh sợ, giáo viên thì ngán ngẫm
Bài ca tiền, khúc hát vượt thời gian.

Buổi họp đầu năm chủ nhiệm đứng giữa phòng
Truyền thông điệp nhà trường luôn thiếu thốn
Trong xu hướng nhà trường đang hội nhập…
Cần sắm thêm các phương tiện đắt tiền.

Rồi cô giáo phát mỗi người mỗi phiếu
Những cái phải sắm mua phục vụ cháu, con mình
Các anh chị xem và tùy tâm ủng hộ
Đừng để cháu, con ta phải thua thiệt quá nhiều…

Không khí buổi họp thật vô cùng “dân chủ”
Đợi cho phụ huynh xem xong, suy nghĩ kĩ càng
Cô mới nói: “Bây giờ ai đồng ý
Các khoản thu thì biểu quyết, giơ tay”.

Cô vừa nói, tiếng thì thào tranh luận…
Mọi cánh tay đều đồng loạt giơ lên
Ghi biên bản: phụ huynh đều nhất trí
Cuộc họp xong cô giáo thở cái phào.

Và cứ thế, lớp này như lớp khác
Buổi họp đầu năm tốt đẹp đến vô cùng
Và chủ nhiệm bắt đầu thu và nộp
Các khoản tiền “cứ đến hẹn lại lên”.

Nguyễn Cao