Báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương tiếp nhận hài cốt cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm

17/08/2018 05:58 Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao báo cáo Ban Bí thư xin chủ trương về việc tiếp nhận hài cốt cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm về nước an táng tại huyện Yên Thế.

Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang tổ chức việc cất bốc, vận chuyển và an táng.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ ngoại giao trao đổi với các cơ quan chức năng của Pháp và các vùng lãnh thổ New Caladonie, Vanuatu và Tahiti để trích lục hồ sơ về các chiến sĩ cách mạng của ta bị thực dân Pháp bắt đưa đi tù đày và hi sinh tại nơi đây.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam trao ảnh nhà yêu nước Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm cho lãnh đạo huyện Yên Thế. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ để ghi nhận thành tích và công lao của các chiến sĩ cách mạng có công với đất nước.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng nghi lễ đón nhận và an táng, bảo đảm trang trọng, tôn nghiêm, nhằm tôn vinh công lao cụ Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm.

Bộ Tài chính cấp kinh phí cho Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang để thực hiện nhiệm vụ trên.

Nhật Minh