Lâm Chí Khanh tung ảnh sấn mũi, đeo sừng

13/12/2012 09:02 Theo VTC
Khác với hình ảnh kín mít khi lần đầu chính thức xuất hiện, hình ảnh trong single vừa phát hành online của Lâm Chí Khanh rất gợi cảm và độc đáo.
Theo VTC