Lý Nhã Kỳ nổi bật ngày thành Đại sứ Nữ hoàng trang sức Việt Nam

23/08/2013 15:16 Bảo Anh - Ảnh: Thức Nghiêm
(GDVN) - Theo quyết định số 1171/QĐTWH ngày 16/8 của thường trực ban thường vụ, Chủ tịch Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam, nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ đã trở thành Đại sứ Nữ hoàng trang sức Việt Nam.

Được biết, Đại sứ Nữ hoàng trang sức Việt Nam sẽ đóng vai trò là một cầu nối giữa sản xuất kim hoàn đá quý trong nước và bạn bè quốc tế, đại diện cho hình ảnh của ngành. Đó sẽ không chỉ là một danh hiệu mà sẽ là một sứ giả đặc biệt quan trọng thực hiện nhiệm vụ đưa trang sức nói riêng và nền công nghiệp kim hoàn đá quý của Việt Nam nói chung đến với bạn bè khắp năm châu.

Như vậy, với cương vị Đại sứ Nữ hoàng trang sức Việt Nam, ngoài nhiệm vụ quảng bá hình ảnh, hoạt động của Hội vì sự nghiệp phát triển ngành mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam thông qua các hoạt động công chúng, truyền thông, nghệ thuật nhiếp ảnh, hội thảo về kim hoàn đá quý trong nước và thế giới, tham dự hội nghị thượng đỉnh các nước ASEAN về kim hoàn đá quý.., Lý Nhã Kỳ cũng sẽ đại diện cho Chủ tịch Trung ương Hội trả lời những về đề liên quan đến hoạt động của Hội mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam.

Đại sứ Nữ hoàng  trang sức Việt Nam sẽ có nhiệm kỳ hoạt động 2 năm, cùng với nhiệm kỳ của Nữ hoàng trang sức Việt Nam. 

Sau khi chính thức rút khỏi “cuộc đua” bầu chọn Đại sứ Du lịch Việt Nam lần thứ hai vì lý do bận việc riêng vào tháng 3 vừa qua, Lý Nhã Kỳ đã chính thức trở thành Đại sứ Nữ hoàng trang sức Việt Nam. 
Bảo Anh - Ảnh: Thức Nghiêm