Mỹ nhân Hoa ngữ tuốt kiếm oai phong vạn người mê (P7)

14/06/2012 19:30 Long Hy
(GDVN) - Các mỹ nhân Hoa ngữ tuốt kiếm oai phong trong các phim cổ trang vốn là đề tài vô tận để các nhà làm phim Trung Quốc khai thác.

Ứng Thể Nhi vai A Kha trong “Lộc Đỉnh Ký”.

Lưu Giai trong “Cửu Long Bội".

Lưu Giai trong phim "Kiếm hiệp tình duyên".

Tôn Di vai Tiểu Thất trong “Kiếm hiệp tình duyên”.

Lương Lạc Thi vai  Hồng Hài Nhi trong “Tình Điên đại thánh”.

Lý Tiểu Nhiễm vai Tức Hồng Lệ trong “Sóc Thủy Hàn”.

Thu Từ Huyền vai Thạch Quan Âm trong “Sở Lưu Hương truyền kỳ”.

Lâm Tướng Bình trong“Bảo liên đăng”.

Lâm Tướng Bình vai Quách Phù trong “Thần điêu đại hiệp”

Tăng Hoa Sảnh vai Quách Tương trong “Ỷ thiên đồ long ký”.

Lưu Di Quân vai Thu Thiền trong “Đại Hán thiên tử”.

Đường Yên vai Vu Sở Sở trong “Phong Vân 2”.

Lý Phi Nhi vai Tăng Nhu trong “Lộc Đỉnh Ký”.

Lưu Mai vai Thiết Phiến công chúa trong “Tân Tây Du Ký”.

Lưu Mai vai Phương Di trong “Lộc Đỉnh Kỷ”.

Vương Thanh Hoa vai Tiệt Tuyệt sư thái trong “Ỷ thiên đồ long ký”.

Vương Thanh Hoa trong phim“Thúy vũ hoàng sam”.

Lưu Cạnh vai Chu Chỉ Nhược trong “Ỷ thiên đồ long ký”.

Hồ Khả vai Thiết phiến công chúa trong “Tây Du Ký”.

Giản Bái Ân vai Vương A Tú trong “Thần cơ sa toán Lưu Bác Ôn”.

Pháp Đề Mạch Nha Kỳ vai  Hồ yêu “Nhân Hoàng Phục Hy”.
Pháp Đề Mạch Nha Kỳ vai A đầu trong “Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên”.

Pháp Đề Mạch Nha Kỳ vai Thiên Từ trong “Truyền quốc ngọc tỉ”.

Trần Tự Dao vai Lục Uyển Đình trong “Hồng võ tam thập nhị”.

Hiểu Mẫn Lợi vai Dư Sảnh Nhi trong “Đại minh thiên hạ”.

Long Hy