Những bóng hồng của Học viện cảnh sát nhân dân

21/02/2012 06:00 Trịnh Bồng
(GDVN) - Nhắc đến ngành học liên quan đến cảnh sát, an ninh… rất nhiều người nghĩ rằng đó không phải là nghề nghiệp phù hợp cho phái nữ.
Trịnh Bồng