Những câu đối hay và ý nghĩa đón Tết Mậu Tuất

16/02/2018 06:00 Hồ Thu
(GDVN) - Chơi câu đối dịp Tết đã trở thành một truyền thống ý nghĩa của người Việt ta. Toà soạn trân trọng giới thiệu với bạn đọc những câu đối hay nhất Tết Mậu Tuất.

1. Xuân an khang đức tài như ý / Niên thịnh vượng phúc thọ vô biên

2. Chúc Tết đến trăm điều như ý / Mừng xuân sang vạn sự thành công

3. Chúc Tết đến trăm điều như ý / Mừng xuân sang vạn sự thành công

4. Tết trong nhà, Tết ra ngoài phố / Lộc trên trời, lộc xuống nhân gian

5. Tiễn Gà đi chúc xuân vui hạnh phúc / Đón Chó về mừng Tết đạt thành công.

6. Già trẻ gái trai đều khoái Tết / Cỏ cây hoa lá cũng mừng Xuân

7. Mai vàng nở rộ mừng năm mới / Đào hồng khoe sắc đón xuân sang

8. Trời thêm tuổi mới, người thêm thọ / Xuân khắp dương gian, phúc khắp nhà

9. Đất nước phồn vinh câu chúc Tết / Gia đình hòa thuận thiệp mừng xuân

10. Cạn ly mừng năm qua đắc lộc / Nâng cốc chúc năm mới phát tài

11. Chúc Tết đến trăm điều như ý / Mừng xuân sang vạn sự thành công

12. Nhiều lộc nhiều tài nhiều của cải / Gặp thời gặp lợi gặp lòng người.

13. Năm mới hạnh phúc bình an tiến / Xuân sang vinh hoa phú quý lai.

13. Tối Ba mươi đá thằng Bần khỏi cửa / Sáng mồng một nghênh ông Phúc vào nhà.

14. Tân niên tân phúc tân phú quý / Tấn tài tấn lộc tấn bình an

15. Trời xuân lại thêm tuổi mới, người thọ thêm / Xuân tràn mọi nơi, phúc đến mọi nhà.

16. Mai vàng nở rộ đón xuân sang / Đào hồng khoe sắc mừng năm mới.

17. Xuân sang đức tài được như ý / Năm mới đến phúc thọ vô biên

18. Mừng xuân nhà nhà thêm công đức / Đón Tết từ bi bớt ưu phiền

20. Đa tài đa lộc đa phú quý / Đắc thời đắc lộc đắc nhân tâm

21. Xuân sang cội phúc sinh thành lộc / Tết về công đức tổ thêm hoa

23. Én về báo hiệu mừng xuân sang, cành mai trước ngõ đã nở vàng / Đầu năm mở cửa chào may mắn, phúc lộc theo về thọ càng tăng

24. Môn đa khách đáo thiên tài đáo / Gia hữu nhân lai vạn vật lai

Dịch:

Cửa nhiều khách đến nhiều tiền đến / Nhà có người vào lắm vật vào

25. Phúc mãn đường, niên tăng phú quý / Ðức lưu quang, nhật tiến vinh hoa

Dịch:

Phúc đầy nhà, năm thêm giàu có / Ðức ngập tràn, ngày một vinh hoa

26. Tiên tổ phương danh lưu quốc sử / Tử tôn tích học hiển gia phong

Dịch:

Tiên tổ danh thơm ghi sử nước / Cháu con tích học nổi cơ nhà

27. Ðịa sinh tài, thế nghiệp quang huy / Thiên tứ phúc, gia thanh hiện thái

Dịch:

Ðất sinh tài nghiệp đời sán lạn / Trời ban phúc, nhà tiếng tốt tươi  

28. Tổ tôn công đức thiên niên thịnh / Tử hiếu tôn hiền vạn đại xương

Dịch:

Công đức tổ tôn nghìn năm thịnh / Hiếu hiền con cháu vạn đời ngay

29. Xuân như cẩm tú, nhân như ngọc / Khách mãn gia đình, tửu mãn tôn

Lược dịch:

Xuân như cẩm tú, người như ngọc / Khách chật trong nhà, rượu hết chung  

30. Phúc sinh lễ nghĩa gia đường thịnh / Lộc tiến vinh hoa phú qúy xuân

Dịch:

Phúc đem lễ nghĩa trong nhà thịnh / Lộc nảy vinh hoa phú quý xuân

Hồ Thu