Những tư liệu quý “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

24/08/2019 07:43 Tùng Dương
(GDVN) - Hơn 700 tư liệu được lựa chọn trưng bày, triển lãm giới thiệu toàn diện về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm ngày mất của Người (1969 - 2019), 74 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2019).

Tại triển lãm, hơn 700 tư liệu tiêu biểu được lựa chọn trưng bày giới thiệu khái quát nhưng toàn diện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bút tích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đượng treo trang trọng tại phòng chính của triển lãm. Ảnh: Tùng Dương.

Không gian triển lãm thiết kế khoa học, trang trọng, đẹp mắt và tập trung làm nổi bật 4 nội dung: Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp; Di chúc của Hồ Chí Minh: Nội dung, ý nghĩa và giá trị lịch sử; Thành tựu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nội dung “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời - Sự nghiệp” gồm các tư liệu phản ánh chân thực và đầy đủ về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ thời thơ ấu, niên thiếu tại quê nhà và ở Huế.

Hành trình Người bôn ba đi tìm đường cứu nước, trở thành thành viên của Quốc tế Cộng sản; quá trình Người vận động thành lập Đảng và trở về lãnh đạo Cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn, thử thách, đấu tranh giành chính quyền, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam...

Trưng bày 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mảng “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nội dung, ý nghĩa và giá trị lịch sử” giới thiệu các tư liệu liên quan đến những nội dung cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng, đoàn viên và thanh niên, về nhân dân lao động, phong trào cộng sản thế giới.

Tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, nhân dân và sự nghiệp cách mạng, kế hoạch, chương trình hành động của toàn Đảng, toàn dân về công cuộc xây dựng và phát triển đất nước...

Phần trưng bày “Thành tựu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Giới thiệu các tư liệu viết về thành tựu sau 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa Xã hội; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội.

Thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, đem lại phồn vinh cho đất nước, hạnh phúc cho nhân dân; xây dựng Đảng thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; thực hiện tốt nghĩa vụ quốc tế… “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giới thiệu các tư liệu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đặc biệt là tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Triển lãm dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 22/8/- 20/9/2019.

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Rất nhiều tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày. Ảnh: Tùng Dương.
Mỗi hiện vật trưng bày tại triển lãm đều mang đậm dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tùng Dương.
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tùng Dương.
Mỗi hiện vật được trưng bày đều là tấm gương để chúng ta noi theo. Ảnh: Tùng Dương.
Những hiện vật đều gắn liền với công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Ảnh: Tùng Dương.
Gian chính của khu triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tùng Dương.
Dấu ấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tất cả mọi lĩnh vực đời sống. Ảnh: Tùng Dương.
Những tư tưởng của Bác vẫn còn nguyên giá trị cho đến muôn đời sau. Ảnh: Tùng Dương.
Một góc phòng triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tùng Dương.
Triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện Quốc gia thu hút được sự quan tâm của nhiều tầng lớp xã hội. Ảnh: Tùng Dương.
Mỗi cuốn sách trưng bày đều là tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tùng Dương.
Chủ tịch Hồ Chí Minh với tầm nhìn thời đại. Ảnh: Tùng Dương.
Rất nhiều cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Tùng Dương.
Bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tùng Dương.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xếp từ 790 cuốn sách tượng trưng cho 79 mùa xuân. Ảnh: Tùng Dương.
Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phóng to tại gian chính của triển lãm. Ảnh: Tùng Dương.
Tư liệu về chiến lược đại đoàn kết trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tùng Dương.
Khách xem triển lãm chụp ảnh lưu niện trước bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tùng Dương.
Một góc khu trưng bày 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tùng Dương.
Triển lãm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, được thế hệ trẻ quan tâm và tìm hiểu. Ảnh: Tùng Dương.

Tùng Dương