Sắp diễn ra triển lãm ảnh, tư liệu về thành tựu quyền con người ở Việt Nam

11/12/2019 08:02 Vương Thủy
(GDVN) - Triển lãm ảnh, tư liệu Thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam với tên gọi “Vì hạnh phúc của mỗi người” sẽ khai mạc vào ngày 18/12/2019.

Ngày 18/12/2019, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh, tư liệu Thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam với tên gọi “Vì hạnh phúc của mỗi người” tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Triển lãm có 300 ảnh và tư liệu được lựa chọn từ hơn 1000 ảnh, tư liệu dựa trên các yếu tố: Tính khoa học, tính nghệ thuật và yếu tố kỹ thuật.

Triển lãm ảnh, tư liệu Thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam với tên gọi “Vì hạnh phúc của mỗi người” sẽ được khai mạc vào sáng 18/12/2019. (Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tuyengiao.vn)

Triển lãm ảnh, tư liệu Thành tựu bảo đảm và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam là hoạt động nằm trong khuôn khổ các nhiệm vụ thuộc Đề án Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 2/3/2018.

Triển lãm nhằm mục đích tổ chức sưu tầm, biên tập, chú thích và chuyển ngữ một cách có hệ thống các tư liệu, hình ảnh mang tính khái quát, toàn diện về các nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong công tác bảo đảm và phát huy quyền con người.

Mục tiêu chính của triển lãm nhằm giới thiệu các nỗ lực và thành tựu đảm bảo quyền con người của Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức về quyền con người trong nhân dân, các cấp quản lý Nhà nước, quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là đội ngũ thực thi pháp luật; cung cấp thông tin chính thức, khách quan về nỗ lực và thành tựu về quyền con người ở Việt Nam góp phần phản bác các thông tin sai lệch về thực hiện quyền con người ở Việt Nam.


Những thành tựu về bảo vệ Quyền con người ở Việt Nam

Bộ tư liệu, ảnh được xây dựng, thẩm định, chú thích bằng tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được triển lãm trong nước năm 2019.

Đây cũng là nguyên liệu để tiếp tục hoàn thiện, triển lãm ở nước ngoài trong các năm tiếp theo, phục vụ tuyên truyền, vận động đối ngoại nhân dịp các dịp kỷ niệm năm chẵn, năm tròn của đất nước, các sự kiện đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong các năm 2019-2020 như:

Việt Nam ứng cử vào một số cơ quan quan trọng của Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2020; Năm Chủ tịch ASEAN 2020…

Vương Thủy