Văn hóa là mục tiêu và động lực của sự phát triển

27/03/2019 06:39 Nhật Minh
(GDVN) - Ngày 26/3, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường đại học Văn hoá Hà Nội và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, không chỉ mang trọng trách “soi đường cho quốc dân đi”, văn hóa còn là mục tiêu và động lực của sự phát triển.

Văn hóa do con người sáng tạo ra và cũng chi phối toàn bộ hoạt động của con người, tạo nên giá trị làm người, giúp cho con người ngày càng hoàn thiện.

Đảng ta đã xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt và văn hóa là nền tảng tinh thần.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP

Để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với phương châm xuyên suốt “Dân tộc, Khoa học, Đại chúng” cần có một đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa có tâm, có tài. Đó chính là trách nhiệm của các cơ sở đào tạo về lĩnh vực văn hóa.

Đối với trường đại học Văn hóa Hà Nội, đó là trách nhiệm phát triển thành cơ sở giáo dục đại học mạnh, trung tâm đào tạo, nghiên cứu có uy tín với cơ chế quản trị hiện đại để phát huy tính tự chủ và sức sáng tạo của cả trường, của từng đơn vị, từng giảng viên, từng sinh viên.

Đồng thời xây dựng môi trường học tập, nghiên cứu, sinh hoạt văn hóa mẫu mực để nêu gương, để lan tỏa trong cộng đồng các trường đại học và rộng hơn là ra toàn xã hội.

Phó Thủ tướng cũng mong muốn mỗi giảng viên, cán bộ, sinh viên của Trường luôn là tấm gương sáng về trí tuệ và tâm hồn. Không chỉ trong trường mà ở mọi nơi, mọi lúc.

Không chỉ trong học tập, giảng dạy, nghiên cứu mà trong mọi hoàn cảnh, tình huống, trong mọi thái độ, cử chỉ, việc làm dù là nhỏ nhất.

Những trách nhiệm này rất lớn, rất khó khăn nhưng cũng rất đáng tự hào, nhất là trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục khi tiềm lực kinh tế, khả năng ngân sách Nhà nước, thu nhập người dân còn thấp, nhận thức về tầm quan trọng của văn hóa, của những người làm công văn hóa ở không ít nơi, ít lúc còn chưa đúng tầm dẫn tới sức hấp dẫn của ngành học về văn hóa bị ảnh hưởng.

Vì vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Nhà trường trong việc tìm ra hướng đi mới, không ngừng phát huy sáng tạo, trách nhiệm để vừa tạo sự hấp dẫn đối với những ngành truyền thống khó tuyển sinh, vừa mở những ngành mới phù hợp với nhu cầu của xã hội để tiếp tục chuẩn bị đội ngũ cán bộ văn hóa - một nhân tố không thể thiếu đối với yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm hơn nữa tới lĩnh vực văn hóa, tới nhiệm vụ phát triển văn hóa, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, tăng cường các nguồn lực đầu tư cho văn hóa nhất là về đào tạo, nghiên cứu về văn hóa.

“Ta chỉ cho ngọn lửa, chúng sinh thắp đuốc mà đi”

Bởi văn hoá sẽ khơi dậy, nhân lên tiềm năng sáng tạo của con người, huy động sức mạnh nội sinh to lớn trong mỗi người để đất nước có thể phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Trong quá trình thực hiện tự chủ, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần quan tâm sát sao để Trường đại học Văn hoá Hà Nội và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về văn hoá có điều kiện để phát triển thành các trung tâm đào tạo có chất lượng, uy tín và Trường đại học Văn hoá Hà Nội không chỉ phấn đấu thành một trung tâm đào tạo uy tín nhất nước mà còn mà trong khu vực và xa hơn là quốc tế.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gửi lời chúc mừng đến các bạn trẻ nhân Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Nhắc lại khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”,  Phó Thủ tướng nhấn mạnh tổ quốc, cộng đồng, nhân dân cần các bạn trẻ rất nhiều. Bởi công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, để đất nước ta “sánh cùng năm châu bè bạn” còn nhiều khó khăn, nhiều việc khó.

“Chúng ta phải phát triển nhanh hơn mới ra khỏi bẫy thu nhập trung bình. Không chỉ nhanh hơn mà còn phải bền vững hơn.

Bền vững không chỉ đơn thuần ở bảo vệ môi trường mà quan trọng hơn là phát triển văn hóa, xã hội, để con người thực sự là trung tâm của quá trình phát triển”, Phó Thủ tướng nói.

Không chỉ vậy, theo Phó Thủ tướng, công cuộc xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam cũng đứng trước nhiều thách thức.

Các bạn sinh viên, giảng viên trẻ có sứ mệnh tiên phong trong sáng tạo và cổ vũ mọi người xung quanh mình cùng sáng tạo để nắm bắt, làm chủ và sáng tạo tri thức. Đi đầu, nêu gương trong các hoạt động, phong trào người tốt, việc tốt.

Cổ vũ, lan tỏa những thái độ, việc làm có văn hóa và phê phán và dần bỏ thói quen chưa thật văn hóa, thiếu văn hóa. Kiên định không vướng vào các tệ nạn và giúp mọi người tránh xa, thoát khỏi tệ nạn xã hội.

Phó Thủ tướng mong các bạn trẻ, trong đó có các sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội sẽ là lực lượng xung kích, là những nhân tố tích cực nhất trong các phong trào dạy tốt, học tốt, các phong trào, hoạt động có nội dung về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam để lan tỏa trong cộng đồng sinh viên, trong giới trẻ và ra toàn xã hội.

“Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, hãy nhìn lại những thói quen của mình một cách nghiêm khắc nhất để nếu không phù hợp thì hãy quyết tâm, kiên trì sửa đổi”, Phó Thủ tướng nhắn nhủ.

Nhật Minh