Chiến lược mới của Mỹ tại Biển Đông

Chiến lược mới của Mỹ tại Biển Đông
(GDVN) - Chính sách của Mỹ đối với Biển Đông có sự chuyển biến mạnh mẽ, trong đó Biển Đông được đặt trong phạm vi “Chiến lược cường quốc Biển” của Washington.