Năm Tân Sửu, mong quốc gia hưng thịnh

Năm Tân Sửu, mong quốc gia hưng thịnh
GDVN- Năm mới đến là khởi nguồn của mọi ước mơ, kỳ vọng, gửi gắm về tương lai, mong muốn mưa thuận, gió hòa, nhân dân ấm no hạnh phúc, đất nước hưng thịnh, thái bình.