Làm mới máy tính với bộ ảnh nền, lịch Giáng sinh 2011

07/12/2011 11:59 Theo Tinhte, Smashing Magazine
(GDVN) - Mỗi tấm hình dưới đây đều có 2 loại: loại có lịch và loại không có, đặc biệt có link down các cỡ kèm theo.
Tác giả: Colin Whitehurst (Philippines) Độ phân giải: Có lịch: 320×480, 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Không lịch: 320×480, 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?33fb5ub18o6gjf3
Tác giả: Joao Lima Jr. (Brazil) Độ phân giải: Có lịch: 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1920×1080 Không lịch: 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1920×1080 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?45sz24qto3v8k26
Tác giả: Zachary Vandehey (Mỹ) Độ phân giải: Có lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200 Không lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?i7jgg5gunocc40l
Tác giả: Shravan Mishra (Ấn Độ) Độ phân giải: Có lịch: 1280×800, 1280×960, 1400×1050, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1900×1200 Không lịch: 1280×800, 1280×960, 1400×1050, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1900×1200 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?fmi5b2px84k5tqq
Tác giả: Matej Loncko (Slovakia) Độ phân giải: Có lịch: 320×480, 640×960, 1024×768, 1280×960, 1440×900, 1600×1200, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440 Không lịch: 320×480, 640×960, 1024×768, 1280×960, 1440×900, 1600×1200, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?zeji1y4yzlo0rw0
Tác giả: Jessette Dayate – Catral (Singapore) Độ phân giải: Có lịch: 320×480, 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Không lịch: 1024×640, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?89zce81g8c0p1kd
Tác giả: Deidra Wilson (Mỹ) Độ phân giải: Có lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 2560×1440 Không lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?ezwl8biur9sil8k
Tác giả: Ben Young (Anh) Độ phân giải: Có lịch: 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Không lịch: 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?0etc50gadiegk2k
Tác giả: Tirelessweaver (Canada) Độ phân giải: Có lịch: 320×480, 640×480, 800×480, 800×600, 1024×768, 1024×1024, 1152×864, 1280×720, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1440×900, 1440×1050, 1600×1200, 1680×1050, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440 Không lịch: 320×480, 640×480, 800×480, 800×600, 1024×768, 1024×1024, 1152×864, 1280×720, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1440×900, 1440×1050, 1600×1200, 1680×1050, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?8n2n83pfmpsildd
Tác giả: Christian Goldemann (Đức) Độ phân giải: Có lịch: 320×480, 640×480, 800×480, 800×600, 1024×768, 1024×1024, 1152×864, 1280×720, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1400×1050, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440 Không lịch: 320×480, 640×480, 800×480, 800×600, 1024×768, 1024×1024, 1152×864, 1280×720, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1400×1050, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?9kbndqds3nss1v5
Tác giả: Lisa Temes (Canada) Độ phân giải: Có lịch: 360×480, 480×640, 1024×1024, 1280×720, 1680×1050, 1920×1080, 2560×1440 Không lịch: 360×480, 480×640, 1024×1024, 1280×720, 1680×1050, 1920×1080, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?pow2gx7kvc2bbc1
Tác giả: Sean Mccabe (Mỹ) Độ phân giải: Có lịch: 320×480, 640×480, 800×480, 800×600, 1024×768, 1024×1024, 1152×864, 1280×720, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1400×1050, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440, 2560×1600 Không lịch: 320×480, 640×480, 800×480, 800×600, 1024×768, 1024×1024, 1152×864, 1280×720, 1280×800, 1280×960, 1280×1024, 1400×1050, 1440×900, 1600×1200, 1680×1050, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 1920×1440, 2560×1440, 2560×1600 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?g7a8578ddr88h98
Tác giả: Josh Cleland (Mỹ) Độ phân giải: Có lịch: 320×480, 1024×1024, 1280×800, 1440×900, 1680×1200, 1920×1200, 2560×1440 Không lịch: 320×480, 1024×1024, 1280×800, 1440×900, 1680×1200, 1920×1200, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?4debku2bbsg37b2
Độ phân giải: Có lịch: 640×960, 1024×768, 1024×1024, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200 Không lịch: 640×960, 1024×768, 1024×1024, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?74a04heoscdovjy
Tác giả: Soochie (Mỹ) Độ phân giải: Có lịch: 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200 Không lịch: 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?tjm827yn17b97d8
Tác giả: Aeri Jeong (Úc) Độ phân giải: Có lịch: 480×320, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200 Không lịch: 480×320, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?a61hg71cqwdw29t
Tác giả: Cheloveche.ru (Nga) Độ phân giải: Có lịch: 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200 Không lịch: 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?7d3m46x58dum63w
Tác giả: Agnieszka Malarczyk (Ba Lan) Độ phân giải: Có lịch: 320×480, 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050 Không lịch: 320×480, 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?yespp3d82gqnsmn
Tác giả: Supreet Singh (Ấn Độ) Độ phân giải: Có lịch: 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200, 2560×1440 Không lịch: 320×480, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?itornepjk7au35j
Tác giả: Natalie Schulze (Mỹ) Độ phân giải: Có lịch: 320×480, 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Không lịch: 320×480, 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?42jrty9jsnao92k
Tác giả: Mateusz Mackowiak (Ba Lan) Độ phân giải: Có lịch: 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1400×1050, 1680×1050 Không lịch: 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1400×1050, 1680×1050 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?w84toiydtxr8dn1
Tác giả: Marek Chrenko (Slovakia) Độ phân giải: Có lịch: 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 Không lịch: 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?0fv8ri7sqqs819w
Tác giả: Nicole Bauer (Đức) Độ phân giải: Có lịch: 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Không lịch: 320×480, 1024×768, 1024×1024, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?ladvk1taat7byya
Tác giả: Winsome Interactive (Mỹ) Độ phân giải: Có lịch: 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200, 2560×1440 Không lịch: 1024×768, 1280×800, 1280×1024, 1440×900, 1680×1050, 1920×1200, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?ko15313we73vjlw
Tác giả: Roland Szaboka (Hungary) Độ phân giải: Có lịch: 1280×720, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200 Không lịch: 1280×720, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?4cdyvy6u8c4b1yn
Tác giả: Crystal Ho (Canada) Độ phân giải: Có lịch: 320×480, 1024×1024, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Không lịch: 320×480, 1024×1024, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?a8r3lt6w635no0b
Tác giả: Credo Global (Thổ Nhĩ Kỹ) Độ phân giải: Có lịch: 1024×768, 1280×720, 1280×800, 1440×900 Không lịch: 320×480, 1024×768, 1280×720, 1280×800, 1440×900 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?ar981979ueesq4t
Tác giả: Nathan Miller (Mỹ) Độ phân giải: Có lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1920×1080, 1920×1200 Không lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1920×1080, 1920×1200 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?mogbbbvobuc6q6r
Tác giả: Marcus White Độ phân giải: Có lịch: 480×320, 800×600, 1280×800, 1440×900, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Không lịch: 480×320, 800×600, 1280×800, 1440×900, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?651z16026qeh9q3
Tác giả: Suety Kwan (Mỹ) Độ phân giải: Có lịch: 1024×768, 1280×1024, 1440×900, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Không lịch: 1024×768, 1280×1024, 1440×900, 1680×1200, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?vh5pn41451amd8c
Tác giả: Thomas Danzo (Pháp) Độ phân giải: Có lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Không lịch: 1024×768, 1280×800, 1440×900, 1680×1050, 1920×1080, 1920×1200, 2560×1440 Link tải: http://www.mediafire.com/download.php?g995acg5rcfudc2

Theo Tinhte, Smashing Magazine