Huyền thoại về người thầy trên Biển Hồ!

Huyền thoại về người thầy trên Biển Hồ!
(GDVN) - Có chút vốn liếng tích trữ mang sang nhưng như muối bỏ biển nên chỉ còn cách kêu gọi từ thiện, “Trăm dâu đổ đầu tằm” thầy vẫn âm thầm, quên ăn quên ngủ!