Bộ trưởng… ngại!

Bộ trưởng… ngại!
(GDVN) - Một khi người đứng đầu ngành Nội vụ phải thừa nhận “Chúng ta không nắm được cán bộ” thì liệu đã đến mức “cán bộ” không còn thuộc về “chúng ta”?

Sẽ bỏ hình thức kỷ luật giáng chức

Sẽ bỏ hình thức kỷ luật giáng chức
(GDVN) - Theo ông Nguyễn Tư Long, có tình trạng đáng lẽ phải sử dụng biện pháp mạnh là cách chức thì đâu đó có hiện tượng chỉ áp dụng hình thức giáng chức.