Danh sách 26 thành viên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Giáo dục 24h

Thùy Linh

(GDVN) - Sau đây là danh sách 26 thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách 26 thành viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm với Quyết định thành lập Hội đồng này, bao gồm:

Danh sách 26 thành viên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016-2021 (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, ngày 20/3, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 26 thành viên.

Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực là tổ chức tư vấn, có nhiệm vụ tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đánh giá, tổng kết về sự nghiệp đổi mới trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nhân lực.

Chỉ đạo hoàn thiện và triển khai các Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học, Luật giáo dục nghề nghiệp, Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Khung trình độ giáo dục quốc gia, các chiến lược phát triển giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2021.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, điều hành, quyết định các chính sách, biện pháp quan trọng phát triển giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển nhân lực; nghiên cứu, tư vấn, góp ý kiến về việc xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, đề án quan trọng thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề chuyên môn khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.

Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực hoạt động theo Quy chế do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thùy Linh
Từ khóa :
danh sách , thành viên , Hội đồng Quốc gia Giáo dục , Phát triển nhân lực
Danh sách 26 thành viên của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực
Bình luận
Danh Na Phận
0

mong BGD sơm ban hanh hang ngạch giáo viên tiểu học có Bằng Thạc sĩ để khuyến khích giáo viên học tập nâng cao trình độ và nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học như Phần Lan đã làm k. Nếu không có nghạch cho giáo viên tiểu học có Bằng Thạc sĩ vậy tạo sao các trường ĐH đào tạo Thạc sĩ giáo dục tiểu học làm gì. Nên dừng ngay có phải đỡ tống kinh phí không. Mong bộ trả lời .Đó là khuất mắt của ngành giáo dục chúng ta là ý kiến chung rất nhiều giáo viên

Xem thêm bình luận
Tin khác