Đề xuất sửa nhiều chính sách về học phí

Giáo dục 24h

Theo Thanh nien

Bộ GD-ĐT vừa hoàn thành dự thảo sửa đổi Nghị định 49 của Chính phủ quy định về học phí và những chính sách liên quan đến miễn giảm học phí trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Dự thảo này đã được gửi đến các bộ ngành liên quan để lấy ý kiến đóng góp trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Theo đó, có nhiều chính sách liên quan đến việc miễn giảm học phí (HP) được Bộ GD-ĐT đề xuất bổ sung, sửa đổi.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM đóng học phí

Miễn giảm trực tiếp tại trường

Nghị định 49 quy định, từ năm học 2010 - 2011, việc miễn giảm HP được thực hiện theo hình thức: học sinh, sinh viên (HSSV) thuộc diện miễn, giảm vẫn phải đóng HP tại trường đang theo học như những HSSV khác. Sau đó, những đối tượng này làm thủ tục về địa phương để nhận tiền cấp bù miễn, giảm HP. Quy định đóng HP trước, rồi lấy biên lai về địa phương để nhận tiền cấp bù đã gây không ít khó khăn cho những gia đình SV nghèo (Báo Thanh Niên đã có nhiều bài phản ánh). Vì nghèo, không có tiền, nhiều SV phải vay "nóng" để đóng HP nhưng khi làm hồ sơ để được cấp bù lại gặp trở ngại vì quá nhiều thủ tục.

Từ phản ánh của dư luận, Bộ GD-ĐT đề xuất sửa đổi nghị định này theo hướng: Nhà nước thực hiện cấp bù HP cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập có đối tượng được miễn, giảm theo số lượng người học thực tế và mức thu. Nhà nước cấp bù HP cho HS thuộc đối tượng miễn, giảm học mẫu giáo và ngoài công lập; cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH công lập có đối tượng được miễn, giảm theo số lượng người học thực tế và mức thu. Như vậy, sẽ bãi bỏ quy định: cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn, giảm HP cho các đối tượng được miễn, giảm ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH công lập để các đối tượng này đóng HP đầy đủ cho nhà trường, như quy định hiện hành. 

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT cũng đề nghị bãi bỏ quy định miễn giảm HP cho đối tượng là  trẻ em học mẫu giáo và HSSV có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Bổ sung đối tượng cận nghèo

Theo quy định hiện hành, miễn giảm HP thực hiện với HSSV tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% thu nhập của hộ nghèo. Theo đề xuất sửa đổi của Bộ GD-ĐT, sẽ không quy định mức thu nhập tối đa so với hộ nghèo mà chỉ nói chung “hộ cận nghèo theo quy định của nhà nước”. Quy định này cũng được áp dụng đối với trẻ em học mẫu giáo và HS phổ thông.

Liên quan đến quy định về mức HP, đề xuất sửa đổi của Bộ GD-ĐT dự kiến: đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập: mức thu phải phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân. Đồng thời, bỏ quy định hiện hành: “Từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015, mức HP và chi phí học tập khác không vượt quá 5% thu nhập bình quân hộ gia đình ở mỗi vùng”.

Bộ GD-ĐT cũng bổ sung thêm đối tượng được miễn HP là SV học chuyên ngành các môn học Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Các đối tượng được giảm 70% HP gồm: HSSV các chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc và một số chuyên ngành, nghề nặng nhọc, độc hại.

Ông Bùi Hồng Quang, Phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ GD-ĐT, cho hay: “Những nội dung trên mới là đề xuất từ phía Bộ GD-ĐT nhằm khắc phục những bất cập mà Bộ ghi nhận  từ thực tế trong quá trình thực hiện Nghị định của Chính phủ về HP hiện hành”.


Theo Thanh nien
Từ khóa :
miễn giảm , học sinh sinh viên , mẫu giáo , miễn giảm học phí , Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo , nghèo , nghề nghiệp , giáo dục , học phí 2012
Đề xuất sửa nhiều chính sách về học phí
Tin khác