Ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị trung ương 5

Xã hội

TTXVN

(GDVN) - Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Ảnh có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/5, ngày làm việc thứ tư của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường, thảo luận về Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. 

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. 

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

TTXVN
Từ khóa :
Hội nghị Trung ương 5 , doanh nghiệp nhà nước , doanh nghiệp tư nhân , Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị trung ương 5
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
MinhNN
0

Nhân TS. Đinh Trọng Thắng, Trưởng ban Chính sách đầu tư Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nói "Phát triển doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn: Thời điểm bước ngoặt". Tôi xin góp ý chút bổ sung: "Phát triển doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn CHUYÊN NGÀNH SÂU: Thời điểm bước ngoặt". Các nước, đại gia muốn đa ngành, thì phải có CHUYÊN NGÀNH SÂU lớn mạnh trước đã.

Xem thêm bình luận
Tin khác