Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có thêm nhiệm vụ mới

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Ông Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, Bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (Ban Chỉ đạo).

Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban. 
3 Phó Trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Nội vụ (thường trực); Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, Bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. ảnh: vgp.

Các ủy viên Ban Chỉ đạo là Lãnh đạo một số Bộ, cơ quan.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện 3 Đề án:

Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp;

Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

Ban Chỉ đạo phối hợp với các Bộ, cơ quan nghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo sự phân công của Thủ tướng Chính phủ.

Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; giải pháp tạo nguồn cho cải cách chính sách tiền lương.

Đề xuất các biện pháp để xử lý kịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Ngọc Quang
Từ khóa :
vương đình huệ , ủy ban cải cách tiền lương , chính sách người có công
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có thêm nhiệm vụ mới
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Bình luận
Vũ Lộc
1

Hy vọng chính sách đối với người có công sẽ được cải thiện hơn, ví dụ 10 năm trước mỗi thương bệnh binh có thương tật <81% được nhận 200 ngàn của nhà nước cho nhân dịp tết nguyên đán, số tiền này có thể ăn sáng được 20 bữa. 10 năm sau vẫn nhận được 200 ngàn chỉ ăn sáng được 5 hay 6 bữa thôi. Cũng tương tự như vậy cho tiền trợ cấp thương tật dù có tăng nhưng không tăng kịp với tốc độ mất giá.

Xem thêm bình luận
Tin khác