Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Xã hội

Ngọc Quang

(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định giao dự toán thu, chi năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Thủ tướng giao năm 2017. ảnh minh họa: TTXVN.

Cụ thể, giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam dự toán thu bảo hiểm xã hội, thu bảo hiểm thất nghiệp, thu bảo hiểm y tế và tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính là 320.771.000 triệu đồng;

Dự toán chi chế độ bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp, chi chế độ bảo hiểm y tế, chi phí quản lý là 239.534.000 triệu đồng.

Mức chi hỗ trợ cho Ủy ban Nhân dân cấp xã để thực hiện lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 9 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ là 6.000 đồng/người tính theo danh sách tăng, giảm đối tượng.

Việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư công, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 và pháp luật có liên quan.

Ngọc Quang
Từ khóa :
bảo hiểm xã hội , thủ tướng chính phủ , chính sách bảo hiểm xã hội , Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg
Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Chủ đề : SỰ KIỆN VÀ CHÍNH SÁCH
Chủ đề : BẢO HIỂM XÃ HỘI
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác