5 năm qua, Việt Nam công bố gần 100.000 bài báo quốc tế

25/08/2021 06:02
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 5 năm qua, các tác giả Việt Nam đã công bố 39.408 bài báo WoS, 58.426 bài báo Scopus.

Trong đó, có 22.531 bài báo WoS (tỷ lệ 57,2% so với tổng số của cả nước) và 52.871 bài báo Scopus (tỷ lệ 90,5% cả nước) đến từ các cơ sở giáo dục đại học.

Đặc biệt, năm 2020, Việt Nam có 10.850 bài báo WoS (ISI), 21.530 bài báo Scopus.

5 năm qua, Việt Nam công bố gần 100.000 bài báo quốc tế ảnh 1

Số lượng bài báo WoS, Scopus của các cơ sở giáo dục đại học và cả nước qua từng năm (ảnh: nguồn Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nhìn bảng thống kê cho thấy, số lượng bài báo WoS và Scopus tăng mạnh từ năm 2018 trở đi. Số lượng công bố quốc tế năm 2020 tiếp tục tăng so với các năm trước đó.

5 năm qua, Việt Nam công bố gần 100.000 bài báo quốc tế ảnh 2

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Để khích lệ các trường đại học có nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020, đầu tháng 1/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định khen thưởng cho 34 trường đại học có nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế với tổng kinh phí 10,8 tỉ đồng. Đây là các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, không tính các đại học quốc gia, các trường trực thuộc các bộ, ngành khác, và trường ngoài công lập.

5 năm qua, Việt Nam công bố gần 100.000 bài báo quốc tế ảnh 3

Danh sách 34 đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo khen thưởng năm 2020

Thùy Linh