50 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

08/08/2018 06:15
Nhật Minh
(GDVN) - Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 50 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc gồm:

Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Kiên Giang, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội) ảnh 1
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội)

Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Trường Đại học Mở Hà Nội (Viện Đại học Mở Hà Nội), Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp, Trường Đại học Ngoại Thương, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Quy Nhơn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tây Bắc, Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Thương Mại, Trường Đại học Việt Đức.

Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Xây dựng, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Nha Trang.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu nghị T78, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc.

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, Viện Nghiên cứu Thiết kế trường học, Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Trung tâm khu vực về học tập suốt đời của tổ chức SEAMEO tại Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng đơn vị, tinh giản biên chế, tăng cường tự chủ.

Nhật Minh