94 hồ sơ có phản ánh chưa đảm bảo tiêu chí xét giáo sư, phó giáo sư

01/03/2018 19:34
Trinh Phúc
(GDVN) - Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: “Theo báo cáo hiện trong đó có những ứng viên chưa đủ bài báo khoa học, chưa đủ giờ giảng, chưa có nghiên cứu khoa học".

Liên quan đến việc xét duyệt chức danh giáo sư và phó giáo sư, tại kỳ họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2, ngày 1/3 báo chí đã đề cập đến nội dung báo cáo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về xét duyệt lại hồ sơ chức danh giáo sư và phó giáo sư.

Trả lời các câu hỏi của báo chí, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ - ông Mai Tiến Dũng cho biết: “Thủ tướng rất quan tâm đến chất lượng các nhà khoa học Việt Nam.

Ngay khi có ý kiến về đào tạo tiến sĩ Thủ tướng đã chỉ đạo chấn chỉnh nâng cao chất lượng đào tạo.

Nghi vấn gian lận xét Giáo sư, Phó giáo sư: Bằng chứng đây

Đối với chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư chúng ta thấy đây là chức danh nghề nghiệp gắn với hoạt động khoa học, gắn với giảng dạy, đây là niềm tự hào của dân tộc chúng ta”.

Chia sẻ thêm liên quan đến việc xét duyệt giáo sư năm nay: “Vừa qua, sau khi Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách 1226 ứng viên có đủ điều kiện Thủ tướng đã chỉ đạo ngay.

Ngày 8/2/2018 yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước rà soát toàn bộ lại các ứng viên như công bố của Hội đồng. Hôm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức báo cáo Thủ tướng”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ- ông Mai Tiến Dũng (ảnh Trinh Phúc).
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ- ông Mai Tiến Dũng (ảnh Trinh Phúc).

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: “ 94 ứng viên có phản ánh về hồ sơ như chưa đủ đề tài, chưa đủ bài báo, chưa đủ giờ giảng, chưa có nghiên cứu khoa học... trước mắt Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước đang tiếp tục rà soát, đánh giá.

Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng là làm rất nghiêm túc và đánh giá thực chất. Ngay cả những ứng viên nói đủ giờ giảng thì giảng ở đâu, giáo trình nào, hợp đồng giảng dạy ra sao, thỉnh giảng thế nào.

Hợp đồng kinh phí thế nào, có chi tiền hay không chi tiền. Không có chuyện giảng nhưng viết giấy ủng hộ nhà trường không thu tiền. Không có chuyện đó đâu”.

94 hồ sơ có phản ánh chưa đảm bảo tiêu chí xét giáo sư, phó giáo sư ảnh 2Đến chết vẫn là Giáo sư, cái lõi vấn đề là ở chỗ đó!

Cũng theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ: “Thủ tướng biết hết, cần minh bạch, khả năng ngoại ngữ như thế nào, giao tiếp như thế nào của các ứng viên.

Các chức danh được phong hàm đạt trình độ nào có tiêu chuẩn hết rồi.

Từ đó tại phiên họp Chính phủ Thủ tướng nêu vấn đề này và giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước yêu cầu thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có báo cáo tuy nhiên tới đây tại phiên họp Chính phủ thì Bộ Giáo dục và Đào tạo phải báo cáo rõ.

Với tinh thần làm rất rõ, ba-rem có những gì và đến nay các ứng viên có những gì và thiếu những gì”.

Cuối cùng, ông Mai Tiến Dũng cho biết: "Đối với lãnh đạo muốn được phong giáo sư và phó giáo sư thì chỉ cần đủ tiêu chuẩn là có thể tham gia xét duyệt".

Trước đó Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin, sau khi Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công bố danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, có nhiều thông tin (kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng) phản ánh số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư tăng đột biến so với các năm trước, cùng nhiều lo ngại về chất lượng (như không có đủ sách hoặc bài báo khoa học, không có đủ thời gian giảng dạy, nghiên cứu khoa học...);

Một số thành viên Hội đồng có rất ít (thậm chí không có) công bố nghiên cứu khoa học quốc tế so với các ứng viên.

94 hồ sơ có phản ánh chưa đảm bảo tiêu chí xét giáo sư, phó giáo sư ảnh 3Phong giáo sư như "đợt vét", Thủ tướng yêu cầu rà soát

Không ít thông tin cho rằng đã có những dấu hiệu không bình thường khi thời gian nộp hồ sơ được kéo dài như một "đợt vét" trước khi có quy định mới về tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư và có ứng viên phải nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước nghiêm túc xem xét, rà soát kỹ lưỡng bảo đảm chất lượng theo quy định; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/2/2018.

Trinh Phúc