Hiệp hội xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Tin Hiệp hội

Đỗ Hoàng

(GDVN) - Năm 2018 Hiệp hội sẽ tiếp tục kiến nghị về việc sửa đổi luật, phản biện các văn bản quy phạm liên quan đến giáo dục, tư vấn cho các trường đại học phát triển.

Chiều 19/12, kết thúc hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, các đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua nghị quyết về phương hướng hoạt động năm 2018 với 10 nội dung quan trọng, trong đó nổi bật là vai trò phản biện kiến nghị để hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về giáo dục.

Ra 17 kiến nghị về chính sách giáo dục

Ban chấp hành đã biểu quyết thống nhất đánh giá năm 2017, Hiệp hội đã thực hiện có hiệu qủa 5 nhóm nhiệm vụ đã hoạch định.

Cụ thể, đã hoàn thành việc kiểm định chất lượng 16 cơ sở giáo dục đại học, giúp các trường tự kiểm định mình, đồng thời, đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện chủ trương mới của ngành giáo dục.

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết Ban chấp hành Hiệp hội lần thứ 4

Hiệp hội đã phân tích các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực giáo dục, ban hành 17 văn bản kiến nghị quan trọng tới các cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, nổi bật là các văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung luật liên quan giáo dục, các văn bản dưới luật về tự chủ đại học…

Trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, năm 2017, Hiệp hội đã đẩy mạnh giao lưu quốc tế trong các hoạt động đào tạo, khoa học, cung cấp dịch vụ giáo dục, tổ chức hội thảo công nghiệp 4.0, kết nối với các hiệp hội của Hàn Quốc, Đài Loan, Hội đồng Anh.

Nghị quyết kỳ họp lần thứ 3 Ban Chấp hành Hiệp hội

Công tác nghiên cứu khoa học, Hiệp hội đã bảo vệ thành công 2 đề tài nghiên cứu cấp bộ là nghiên cứu các giải pháp phát triển bền vững các trường đại học ngoài công lập, nghiên cứu đề xuất phương án đánh giá xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngoài ra, Hiệp hội đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực giáo dục thực hiện chức năng của mình, thực hiện chức năng thông tin về giáo dục trên các ấn phẩm, thành lập các câu lạc bộ theo lĩnh vực và nhóm ngành.

Đóng góp hoàn thiện khung chính sách về giáo dục

Ban chấp hành Hiệp hội biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động năm 2018 của Hiệp hội với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, phát huy được chức năng của mình.

Chủ tịch Hiệp hội tặng bằng khen cho các hội viên đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2017

Đó là thu thập thông tin về hội viên, phân loại, kết nạp thêm hội viên, kiện toàn cơ cấu, thành lập các câu lạc bộ theo lĩnh vực nhóm ngành hoặc địa bàn.

Chủ động tham gia đóng góp ý kiến, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung luật về lĩnh vực giáo dục, phản biện xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước về các văn bản pháp quy, đóng góp giải pháp thực hiện các nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực giáo dục.

Tham gia các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tham gia đấu thầu các đề tài, dự án của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình khoa học giáo dục.

Cung cấp dịch vụ công và kiểm định chất lượng cho các cơ sở giáo dục đại học, tư vấn hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

Sứ mệnh của Hiệp hội là đóng góp và có ích hơn với xã hội, với giáo dục

Tạo điều kiện cho các hội viên, câu lạc bộ chủ động tổ chức các hoạt động chuyên môn, hoạt động phản biện chính sách.

Hiệp hội cũng sẽ mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường kết nối sinh viên với chương trình khởi nghiệp, việc làm. Ngoài ra, Hiệp hội sẽ hoàn thiện quy chế về quỹ nghiên cứu, điều chỉnh mức thu phí hội viên, khai thác mở rộng các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, nhà tài trợ.

Đỗ Hoàng
Từ khóa :
nghị quyết , ban chấp hành , chính sách , sửa đổi luật , đề tài nghiên cứu
Hiệp hội xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018
Bình luận
Xem thêm bình luận
Tin khác