Sắp diễn ra hội thảo khoa học đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong CSGDĐH

24/04/2024 08:44
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo thể lệ, báo cáo tham dự hội thảo phải là các nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các phương tiện truyền thông, sách, báo, tạp chí khác.

Đại học Thái Nguyên vừa ban hành thông báo số 1688/TB-ĐHTN về tổ chức Hội thảo Khoa học của Câu lạc bộ Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam (thuộc Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam).

Hội thảo với chủ đề: "Đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam".

Thời gian tổ chức hội thảo vào 8 giờ, ngày 30/5/2024, tại Trung tâm Số, Đại học Thái Nguyên (phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

ĐH Thái Nguyên.PNG
Nguồn ảnh: website Đại học Thái Nguyên

Theo thông báo, mục đích của hội thảo nhằm tạo diễn đàn khoa học về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam; đánh giá thực trạng công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đề xuất một số giải pháp đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến; các chính sách về quản lý chất lượng đào tạo trực tuyến và hình thành văn hóa đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học.

Hội thảo cũng nhằm góp phần xây dựng cộng đồng nghiên cứu, kết nối và chia sẻ kết quả nghiên cứu về đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến tại Việt Nam.

Nội dung hội thảo tập trung các chủ đề như: Đánh giá thực trạng công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam.

Định hướng công tác đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến đáp ứng chuẩn đầu ra trong bối cảnh chuyển đổi số (chương trình đào tạo, giáo trình - học liệu, cơ sở hạ tầng công nghệ, đội ngũ giảng viên, mô hình và hình thức đào tạo, phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập, quy chế đào tạo, trải nghiệm doanh nghiệp,...).

Định hướng công tác kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo từ xa, chương trình đào tạo trực tuyến, chương trình kết hợp đào tạo trực tiếp và trực tuyến; xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trực tuyến tại Việt Nam.

Đề xuất một số giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo trực tuyến trong các cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả của công tác đảm bảo chất lượng giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số; xu hướng phát triển của giáo dục trực tuyến; các cơ chế, chính sách phát triển đào tạo trực tuyến tại Việt Nam.

Dự kiến, hội thảo có khoảng 200 đại biểu tham dự, gồm: đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam; lãnh đạo Câu lạc bộ Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam; lãnh đạo các trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục tại Việt Nam; lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu giáo dục; các chuyên gia, nhà nghiên cứu giáo dục và các cá nhân quan tâm khác.

Về thể lệ gửi bài, nội dung bài viết được trình bày bằng tiếng Việt, dung lượng mỗi bài báo không quá 10 trang. Các báo cáo tham dự hội thảo phải là các nghiên cứu mới, chưa từng được công bố trên các phương tiện truyền thông, sách, báo, tạp chí, hội thảo khác.

Các bài viết gửi đến hội thảo có chất lượng sẽ được mời báo cáo tại hội thảo và đăng kỷ yếu của hội thảo. Ngoài ra, bài viết đồng thời được gửi cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Đại học Thái Nguyên để tổ chức phản biện theo quy định.

Tác giả gửi toàn văn bài viết đến hội thảo trước ngày 20/5/2024 qua địa chỉ email: banqlkh.dhtn@moet.edu.vn

Thời hạn đăng ký tham dự hội thảo trước ngày 20/5/2024 qua định chỉ email: bandaotao.dhtn@.moet.edu.vn.

Thông tin chi tiết về hội thảo xin liên hệ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Danh Nam - Ủy viên Ban thư ký câu lạc bộ Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Việt Nam qua số điện thoại: 0979446224.

Xem chi tiết thể lệ bài viết TẠI ĐÂY

Xem chi tiết giấy mời viết bài tham dự hội thảo khoa học TẠI ĐÂY

Ngọc Mai