Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp năm 2013

Trần Trang
(GDVN) - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Mã tuyển sinh: CCE
Cơ quanchủ quản: Bộ Công Thương
Địa chỉ: Số 202, Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Website: www.caodangktcnbg.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 600

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Tài chính - Ngân hàng
C340201 A,A1,D1 100
Kế toán
C340301 A,A1,D1 150
Công nghệ kĩ thuật cơ khí
C510201 A,A1 100
Công nghệ kĩ thuật điều khiển và tự động hoá
C510303 A,A1 100
Công nghệ kĩ thuật Điện - Điện tử
C510301 A,A1 150

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước.
Thông tin khác:

Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh
 

Trần Trang
Đang tải tin...