Trải nghiệm nền giáo dục chất lượng cao tại Mỹ

Trải nghiệm nền giáo dục chất lượng cao tại Mỹ
(GDVN) - Hệ thống giáo dục đại học ở Mỹ có tính dân chủ và tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Sinh viên sau khi tốt nghiệp còn thuần thục nhiều kỹ năng mềm quan trọng như: khả năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng hùng biện...

Sinh viên ĐH Harvard cũng gian lận thi cử?

Sinh viên ĐH Harvard cũng gian lận thi cử?
Các giáo sư thuộc đại học Harvard đã phát hiện ra vụ việc sau nhiều tháng nghiên cứu kỹ bài làm của các bài kiểm tra được giao về nhà từ tháng 5/2012.