Ban Bí thư chuẩn y tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

08/05/2023 11:47
Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình đã công bố Quyết định số 827, ngày 18/4/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 8/5, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về công tác cán bộ.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao quyết định và chúc mừng đồng chí Đinh Việt Dũng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao quyết định và chúc mừng đồng chí Đinh Việt Dũng.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình đã công bố Quyết định số 827, ngày 18/4/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025;

Quyết định số 968, ngày 26/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Huyện ủy Kim Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025, điều động, phân công đồng chí Đinh Việt Dũng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình, nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 8/5/2023.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình chúc mừng đồng chí Đinh Việt Dũng được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức vụ Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đoàn Minh Huấn mong muốn đồng chí Đinh Việt Dũng, tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình sẽ tiếp tục phát huy uy tín, thành tích đã đạt được trong quá trình công tác để cùng với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trên tinh thần quan điểm giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp tốt với các cơ quan, nhất là khối Nội chính, Tổ chức để thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình cũng mong muốn cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp tục đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ đồng chí Đinh Việt Dũng, tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ